Första novemberveckan vid bron

I början av veckan pågår omfattande armering av gång- och cykelbrons farbana samt det blivande torget. I brospann nio byggs den nya formen upp. MSS-en har skjutits fram, men de två halvorna har inte skjutits ihop ännu. Solen har gått ned, och man arbetar i strålkastarsken.
Lilla Lidingöbron9 november 2021 kl 05.162

Väderleken under veckan skiftade mellan sol, dis och regn. Påtagligt är också, att solen går ned redan före fyra på eftermiddagen. När det dessutom ofta är mulet, blir det snabbt mörkt. Broarbetet pågår i skift mellan sju på morgonen och sju på kvällen. En stor del av arbetstiden används därför strålkastare.

Några dagar senare har MSS-ens båda halvor skjutits ihop. Formbygge och inbrädning avancerar snabbt.

Strax innan solnedgången i början av veckan. Det är mycket armering som ska komma på plats i gång- och cykelbron.

Notera hur vant arbetarna rör sig med fötterna på armeringen. Alla järn är förbockade och har sin bestämda plats. Många träs in under och mellan andra. Det här järnet är bockat i en vinkel som svarar mot "kurvan".

Mörkret faller snabbt på, ännu återstår ett par timmars arbete.

Vid veckans slut. Man najar (fäster) armeringen och rensar formen från lösa metallbitar och avklippta najtrådar med hjälp av magneter. Den stora mängden armering behövs dels för att den här delen av bron får en stor spännvidd. Dels har den en komplicerad geometri. Och dels blir den excentriskt/ojämnt belastad med en stor "vinge" åt ena sidan och ingen motsvarande åt andra sidan.

Det blivande torgets tresidiga form syns här tydligt. I bilden anar man också, att torgets betongplatta sluttar svagt mot en "mittpunkt" där avvattning ska ske. Reglar läggs ut mot denna punkt. Vid gjutning drar man av betongen utmed reglarna för att få en lutande överyta. Järnen ligger nu så tätt, att också fotografen vågar gå ut på armeringen.

Vid veckans början har MSS-en skjutits fram, men de båda halvorna är fortfarande isär. Brospannets nya form byggs upp.

Formen har en annan höjdgeometri än tidigare brospann, och formens underdelar monteras.

MSS-ens halvor skjuts ihop. Mot veckoslutet kan inbrädning sätta fart parallellt med formbygget.

MSS-en höjs så, att det nya brospannets underytor synkroniseras med tidigare spann.

Montering av brons kantbalkar har nu kommit förbi den första "balkongen" (nere till höger i bild) och arbetet pågår här vid brons högsta punkt.

Vid landfästet Ropsten gjuter Peab den sista delen av pelardäcket.

Och i landfästet bygger Implenia form för fortsättningen av landfästets murverk.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *