Första kassunen på plats

En ny plats för brofundamentet närmare Ropsten har etablerats. Denna gång kommer arton pålar att slås ned.
Lilla Lidingöbron23 september 2019 kl 08.501

Nu har en ny plats för brofundament etablerats närmare Ropsten. Denna gång ska arton pålar slås ned. Samtidigt har kassunen (se förra reportaget) justerats något, nedslagna pålar har skurits av nära vattenytan. Ytterligare mätkontroller har gjorts. Vattenytan har höjts några decimeter på grund av vädret, men det har inte hindrat arbetet. Kassunen är nu nedsänkt och färdig att tätas. I morgon, tisdag, kommer intensiv och tung byggtrafik att passera gång- och cykelstråket vid Ropstens järnvägsövergång.

Vi känner igen de olika arbetsmomenten. Som här, en påle fylls med vatten...

...och kontroller görs.

Prover av turbiditeten (grumligheten) tas i samband med pålslagning.

Under den gångna veckan gjordes kontroller av de avskurna pålarna innan kassunen på nytt ska sänkas ned (se tidigare reportage). Vattennivån har höjts påtagligt under några dagar, men det hindrar inte arbetet. Flera av pålarna syns knappt.

Den stora pråmen styrs in mellan de två pålplatserna. Kassunen finns ombord.

Kassunen sänks ned. Motvikten har placerats annorlunda denna gång, och lyftkedjorna har förlängts. Allt fungerar som det ska.

Man avbryter när cirka tre decimeter återstår till betongplattan (se tidigare reportage, där skrev vi att kassunen nått betongplattan, vilket var fel. Nedsänkningen avbröts tidigare). En tungdykare går ned och hjälper till att , om det behövs justera kassunens läge så, att den exakt linjerar plattans kanter.

Kassunen är på plats. En påle vibreras ned för att fungera som stödben åt en mindre pråm, som blir utgångspunkt vid det fortsatta arbetet med kassun och fundament.

Den mindre pråmen har anlänt. Ombord finns ett antal plåtar, som placeras runt pålarna i botten av kassunen, när den tätas inför betonggjutning.

I Torsvikshamnen pågår (i förgrunden) montering av nästa kassun. I bakgrunden det stålgitter med styrbalkar, som ska bära betongplattorna (som också syns på bild) fem meter under vattenytan (se tidigare reportage).

Nu finns således två platser för brofundament etablerade. Arbete kommer att pågå samtidigt på båda ställena.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Tips till brobyggarna:
    När den förra Lidingöbron byggdes tätade man mellan pålrören och betongplattan med träkilar som slogs ner tätt ihop runt pålen. Dom svällde och det blev helt tätt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *