Förberedelser inför det första brodäcket

Den första delen i balksystemet vid bropelaren, som ska bära hela konstruktionen för gjutning av brodäcket, lyfts av från lastpråmen.
Lilla Lidingöbron21 januari 2020 kl 07.17

Under den gångna veckan har mycket arbete koncentrerats vid den första bropelaren (fundament nummer två ) samt landfästet nära Ropsten. Detta som förberedelser för att kunna förbinda dessa två fundament med ett brodäck (se tidigare reportage). Samtidigt har man arbetat i kassunen närmast Islinge hamnväg, fundament nummer elva. Nummer tre och fyra är färdiga att ta emot en kassun, och pålslagning vid fundament nummer åtta har påbörjats.

Kassunen har skurits av för att få plats med balkarna. Under vattenytan syns på bilden några kraftiga tvärgående balkar (röda), som monterats för att bära balksystemet på rätt höjd.

Den första delen sänks försiktigt ned. De vertikala stagen, som sticker upp ur vattnet, används när balksystemet ska fixeras och fästas. En dykare finns med hela tiden för att fixera balkarna under vattnet.

Den första delen i balksystemet mäts in och fixeras med hjälp av mindre tvärgående järn som fästs i stagen.

De båda delarna är hopmonterade och bildar ett sammanhängande system vid bropelaren.

I kassunen, vid landfästet närmast Ropsten, pågår förberedelser för gjutning.

Landfästet har speciella utmaningar både i färdigt skick vad gäller laster på grund av trafik med mera, och vad gäller laster vid gjutning av brodäcket. Man kommer därför att göra olika insatser etappvis.

I kassunen närmast Islinge hamnväg (fundament nummer elva), skärs pålarna av och förses med 300 kilo tunga lock av stål (se tidigare reportage ​"Livet i en kassun"​).

På arbetsplatsen i Torsvikshamnen ligger färdiggjutna betongdäck.

En ny kassun byggs. Fundamenten nummer tre till och med nio har samma mått.

Pålslagning påbörjas här vid fundament nummer åtta (räknat från Ropsten). Att man tills vidare hoppar över nummer fem, sex och sju har en praktisk förklaring. Pålarna som ska användas vid dessa fundament ligger längre ner i förvaret på lastpråmen.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *