Fokus på el och signalsystem

Det pågår arbeten med el på flera ställen. Ibland bryts strömmen, och man måste arbeta vidare med pannlampa. Här i det stora tråget.
Lilla Lidingöbron25 april 2023 kl 04.10

Mycket av broarbetet fokuseras nu på el- och signalsystem. Samtidigt slutför rälsläggarna montering av urspårningsräls.

I tråget under spårbron arbetar man även med strålkastare...

...och med pannlampa.

SL fäster och skarvar signalkablar.

En balis monteras. Balisen talar om för tåget, vilken högsta hastighet det får ha framåt.

Det är viktigt med monteringen. Man placerar stålblad under fästet för att komma i rätt höjd.

En axelräknare, med sitt karakteristiska gula lock, ska monteras.

Axelräknaren talar om, när tågets första axel har kommit in från mätpunkten, och när sista axeln har kommit ut. Den beskriver således, var tåget är.

Vid spårparet till vänster har en balis monterats. Ytterligare en ska monteras på det gröna strecket vid höger spårpar. De mindre skåpen till vänster och till höger är balisskåp. De gula "pallarna" till höger är axelräknare. De större skåpen, som monterats "i rygg" på samma stolpar som balisskåpen, är signalskåp. Det är många meter kabel kvar att montera.

Rännorna, där kablar dras, rengörs och dammsugs.

Täcklock i betong för rännorna lyfts fram.

Täcklocken lyfts på plats av två man med vacuumlyftare.

Alla betongytor vid övergångskonstruktionen rengörs...

...samtidigt som urspårningsräls bultas fast.

Distansbult, som fixerat sliprarnas höjdläge, dras ur...

...samtidigt som urspårningsrälsens befästningar...

...monteras.

Under veckan har man också rivit kassunerna runt brostöden 11A (till vänster) och brogrenen, stöd 10.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *