Finlir och tuffa arbeten på bron

Man utför ständigt mindre arbeten, som är viktiga, men kanske inte syns utåt. Man fogar till exempel samtliga barriärer och kantbalkar med elastisk fogmassa.
Lilla Lidingöbron20 september 2022 kl 03.591

En vecka med lokala regnskurar, men också uppehåll och ibland sol. Man gör nu många kompletteringsarbeten över hela bron, en del synligt, annat också viktigt. Samtidigt fortsätter bygget av spårbron med full kraft.


Det är ett arbete som tar tid, kräver noggrannhet och ibland speciella hjälpmedel.

På gc-brons sydsida monterar man rostfria rör ovanpå den speciella kantbalken...

...som fortsätter i mittbarriären mellan gc-stråket och spårområdet på huvudbron. Infästningen är gängad så, att man kan justera efter eventuella mindre höjdavvikelser mellan de olika betongelementen. Samtidigt monteras rostfria rör som överliggare på gångbanans räcke.

Samtliga stolpar med sina armaturer för gc-stråket är nu monterade. Här har man just fäst toppbelysningen.

Under tisdagen asfalteras hela gc-bron inklusive det blivande torget.

Och under eftermiddagen läggs det andra lagret asfalt. Nu är hela gc-delen av bron asfalterad med två lager från landfästet Islinge hamnväg till landfästet Ropsten.

Under några regnfria perioder i veckan gjuts gångstråket. Nästan hela stråket hinns med.

Vid landfästet Islinge hamnväg platsgjuts en fortsättning av gc-brons speciella kantbalk.

Vy över arbeten vid landfästet Torsvik (stöd 13A). Spårbrons tråg slutar i en kraftig rektangulär vägg, som i sin botten har två brolager, och som i sin tur vilar på den kraftiga betongklumpen, landfästet. Åt vänster armeras ett tråg med två kraftiga väggar.

Det, som ser ut som en bur, är en ursparing i en vägg, som förklaras i en senare bild. De blivande väggarna är en fortsättning av de kraftiga väggar, som utgår från landfästet.

Brotråget avslutas i en kraftig vägg, som innehåller don för efterspänningsvajrar. Notera brolagret i golvet.

Formskal och armering lyfts ned från upplaget vid Islinge hamnväg. Man skapar de skydd man kan mot de kraftiga regn, som avlöser varandra.

Men arbetet med armering löper vidare. Stöd för spårbrons ena vinge börjar också komma på plats.

Solen kommer fram, när nästa stöd för vingen lyfts ned. Bilden visar också, hur nuvarande stålbron "skär in" i arbetsområdet. Stålbrons innersta stöd vilar på ett fundament. Det är för detta fundament, som ursparingen görs!

Som tidigare redovisats, så görs en skarv i gjutningen av spåren var tolfte meter. Detta för att förhindra sprickor. Man gjuter nu i dessa skarvar.

Under veckan justeras det sista paret rälsväxlar in i höjd och sida. Spåren helsvetsas. Vyn visar, att asfaltering är gjord fram till landfästets övergångskonstruktion. Likaså har gångbanan gjutits. Man anar gångbanans handledare i trä. Avbrotten är till för att dra elkablar från belysningsstolparna till handledarens belysning. Bilden visar också, att Peab har asfalterat för gc-stråkets fortsättning fram till befintliga stråk vid Ropsten. Stråket kommer att få en kurva och smalnar av mot slutet. Medan man bygger för omläggning av Lidingöbanan, måste arbetsområdet vara tillgängligt för arbetstrafik. Därav den avsmalnande delen.

Fredagens vy över hela brobygget.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *