En vecka på bron med ruskväder och solsken

Under flera dagar regnar det kraftigt. Här gjuts underlag till kranspår på det nu färdiga brospannet fem.
Lilla Lidingöbron1 juni 2021 kl 05.021

Trots kraftiga regn avancerar broarbetet med gjutningar utefter hela sträckan. Nu syns också stora förändringar i området mellan Islinge hamnväg, Torsvik och blivande brogrenen.

Man täcker snabbt in betongen efter bearbetning.

I kassunen, stöd åtta, gjuter man det armerade fundamentet.

Vid stöd tio (blivande brogrenen) gjuts de temporära "pallarna", underlag för tvärbalkar, som senare ska bära MSS-en.

Ytterligare en del av den kraftiga väggen mot Islinge hamnväg gjuts.

Glada miner i väntan på mer betong vid gjutningen av väggen. Trots det bedrövliga vädret. Man skymtar också aktiviteter vid i stort sett alla arbetsstationer i bild.

Vid slutet av veckan kommer solen fram. MSS-en har varit upphängd i dessa kraftiga tvärbalkar i änden av brospann fyra. Nu är brospann fem färdiggjutet, och MSS-en sänks ned så, att formen till spannet lossnar. De kraftiga stålen, som MSS-en hängt i, lyfts bort. Notera alla kablar till domkrafter. Det gäller att allt fungerar.

Det är kväll samma dag. Lodbrok lyfter fackverk, som ska bära form mellan landfästet Islinge hamnväg via bropelaren (stöd nr 11 mitt i bild) till blivande brogrenen (stöd 10 längst till vänster i bild).

Bilden tagen några minuter senare från den kraftiga väggen intill Islinge hamnväg mot Ropsten.

Också denna bild vid veckans slut. Man har pålat en hel del för landfästet Torsvik (nr 13A). De borrade pålarna är skyddade, och ovanpå läggs timmermattor. Borriggen ska köra fram för att påla under nuvarande spårbron. Landfästet 13A kommer att ansluta till den stenmurade vägg, som är nuvarande landfäste till spårbron. Man ser också den påbörjade bryggan, som ska användas vid pålning av brostöd 12A.

Bilden visar borrstål, som används i olika dimensioner.

Pålarna träs utanpå borrstålen. I pålarnas ände (mot marken) finns borrkronor, som roterar med borrstålet.

Hela "paketet" (påle och borrstål) träs på plats i borriggen.

Veckans arbete är avslutat. De kraftiga tvärbalkarna har flyttats från slutet av brospann fyra till slutet av brospann fem. MSS-en är sänkt, och de båda halvorna kan säras. Därefter skjuts MSS-en fram mot brostöd sju, och bron når då sin högsta punkt (mellan stöden sex och sju). De gjutna underlagen till räls är klara, och kranen kommer att flyttas fram. Notera också "balkongen" över stöd fem. En likadan kommer att finnas på bron efter stöd sju.

Och mellan Islinge hamnväg och brogrenen (stöd 10) är alla fackverk på plats.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Tack, Bo V o L-ö Nyheter, för den detaljerade o sakkunniga rapporteringen från brobygget! Tisdag är för mig veckans höjdpunkt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *