En vecka med förberedelser

Lilla Lidingöbron18 augusti 2020 kl 06.51

Viktiga förberedelser gjordes förra veckan vid brobygget. Betraktare på järnvägsbron kunde inte se mycket av detta, men Lidingö Nyheters fotograf Bo Vading har gjort en noggrann dokumentation, som vanligt. Däremot har nog intresserade noterat, att pålslagningen är klar och att pålpråmen med den stora kranen har gett sig iväg.

Monteringsarbeten på MSS-en.

Demontering och rivning av delar för att frigöra brospannet från MSS-en.

Formen till vägbanans undersida i tråget (valvet) rivs. Alla delar som ska återanvändas rengörs. Samtidigt görs efterspänning av vajrar (se tidigare reportage om efterspänning https://www.lidingonyheter.se/snart-kan-man-bygga-form-till-vagbanan-pa-bron/)

En mängd armeringsjärn omger alla vajerknippen. En del armering måste böjas undan för att få spännankaret på plats.

Man uppnår den bestämda spännkraften 486 bar. Totalt är sexton vajerknippen nu spända, åtta på var sida om tråget.

Och överskottet i varje knippe kapas av.

Själva rivningsarbetet i tråget är snart färdigt.

I delen närmast Ropsten, under tråget, färdigmonteras de hydrauliska domkrafter, som bär upp brospannet när MSS-en sänks. I ett tidigare reportage (https://www.lidingonyheter.se/inte-semesterstangt-pa-brobygget/) beskrivs domkrafternas roll när brospannet ska sänkas.

Samtidigt utförs liknande arbeten under tråget vid bropelaren, fundament två.

Vid fundament fem gjuter man de kraftiga tillfälliga plintar, som så småningom ska bära MSS-en (jämför fundament fyra). Vid gjutningen står betongbilar vid den gröna mastpumpen längst bort i bild. Pumpen trycker ut betong till mastpumpen invid fundament fem.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *