En vecka med förberedelser vid brobygget

Vid veckans slut pågår armering av brotråget, brospann sju. Man ser hur broarbeten nu avancerar också från Lidingö.
Lilla Lidingöbron27 juli 2021 kl 05.005

Vecka 29 är MSS-en på plats för arbeten med brospann sju. Brons kantbalkar börjar lyftas på plats. Pelaren nummer nio gjuts. Arbeten med form från brofästet Islinge hamnväg fortsätter.

I början av veckan är lanseringen av MSS-en fullföljd. Formverkets två halvor har skjutits samman och dess bakre del har åter hängts upp. MSS-en vilar nu på upphängningen och tvärbalkarna vid stöd nummer åtta (bildens mitt). Man anar nu brons lätta bågform. Den högsta punkten är lämnad, och bron kommer nu att svagt slutta nedåt. Under onsdagen gjuts pelaren nummer nio (längst till höger).

Reparation och inoljning av formen sker snabbt. Formsättning kring brolager. Man påbörjar också armering under onsdagen, först järn med distansklossar.

Från vänster: Marek Spišak, Ján Kecer och Štefan Glod fäster distansklossar på armeringsjärn.

Från vänster: Tomáš Šorec och Ján Szelle kontrollerar armeringsjärn, som anlänt från Polen.

Det är ett ansträngande arbete i hettan. Man arbetar i skift. Zoltán Farkasdi har hittat en skuggad plats för lunchpaus.

Redan efter två dagar har armeringsarbetet nått så här långt. Men mycket återstår.

Man har nu analyserat fram ett lämpligt arbetsflöde för att fästa kantbalkar på bron. Den provisoriskt fästa kantbalken (som inte fått gjutningen godkänd) är bortlyft. Två nya lyfts på plats.

Positionen justeras med de vertikala skruvarna samtidigt som man tecknar till kranföraren. Försiktigt, bara lite till.

Balkarnas läge i höjd, sida och vinkel kontrolleras med millimeternoggrannhet.

De kan nu gjutas fast. Betongfickan spolas av efter gjutningen, betongspill tvättas av och gjutningen finstryks.

Vid Islinge hamnväg brädas nu delar av formen för gång- och cykelbron in.

Ritningar visar en sektion. När den stora bron delar sig vid brogrenen (fundament tio), kommer vägbanans ena "vinge" att följa med gång- och cykelbron.

Formarbetet vid Islinge hamnväg. Bropelarens lager (fundament 11) syns som en liggande rektangel lite till höger i bild.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Undrar hur Cementa händelserna kan tänkas påverka slutet på brobygget? Blir den klar på tid, eller blir det som i filmen Speed där det helt sonika kommer fattas en sektion mitt i????

    1. Eventuellt avbräck för Cementa påverkar byggen i hela Sverige enligt debatten just nu. Får se vad som händer.

    1. Den kommer att rivas så snart den nya bron är färdig och all trafik har flyttats över. Det finns ingen användning för den då.

    2. Bron rivs till sjöbotten (vilket inte är samma sak som bergbotten). Om rivning utförs som en eller flera entreprenader är inte klart. Material från demoleringen ska omhändertas och bortforslas i enlighet med svensk Miljö och arbetsmiljölagstiftning, projektspecifika krav i Miljödom samt trafikföreskrifter.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *