Det våras vid bron trots kraftiga vindbyar

Vid Ropsten närmar sig förbindelsen mellan Implenias brobygge och Peabs påldäck ett färdigställande. I landfästet gjuts en länkplatta för spårdelen. Ovanpå länkplattan kommer grus. Gång- och cykeldelen är fylld med packad stenkross. Ovanpå läggs bland annat fiberduk och grus innan asfaltering kan ske. När förbindelsen ger möjlighet till fordonstrafik, kan Implenia riva den fordonsförbindelse, som byggts till bron från den röda pråmen i bakgrunden. Bilden visar också, hur få meter kantbalk som här på norrsidan återstår att bygga.
Lilla Lidingöbron17 maj 2022 kl 05.00

Arbeten vid Ropsten bäddar för omläggning av byggtrafiken. Mellan blivande brogrenen och Torsvik syns nu stora förändringar. Samtidigt fortsätter montering av kantbalkar och mittbarriär.

Under torsdagen påbörjas armering för länkplattan vid brons spårsida. Länkplattan blir fritt upplagd, det vill säga har ingen fast förbindelse med landfästet. Landfästet är en styv konstruktion som avslutas tvärt, och plattan ska göra övergången mer "elastisk" för tågen.

Under fredagen gjuts länkplattan, som blir 35 centimeter tjock.

Mellan gång- och cykelbrons bropelare stöd 11 och ett provisoriskt stöd, lyfts nu de sista fackverksbalkarna upp efter demontering. De samlas på brodäcket, lyfts sedan ned på intilliggande pråm för att sedan transporteras bort till huvudförrådet i bakgrunden. De kommer att återanvändas vid bygget av spårbron mellan bropelaren 11A och landfästet Torsvik.

Fackverken lyfts bort, och nu återstår resten av konstruktionerna.

De kraftiga stålbalkarna...

...lyfts också undan.

Stöd till fackverken demonteras...

...och kan redan nu komma på plats vid spårbrons bropelare 11A.

Kranen nära Islinge hamnväg lyfts bort.

Kranen väger 17 ton och lyfts ned på en stor pråm. Pråmen kommer att fraktas till ett område mellan nuvarande och blivande spårbron. Där ska kranen monteras upp och arbeta med brobygget.

Vid Torsvik pågår armering för landfästet.

Bropelaren 12A är färdigarmerad. Formen har börjat resas.

"Vindarnas tempel" får sin bänk på plats.

Pelarna förbereds för målning.

Takytor repareras och jämnas av. Notera spåren i de lodräta brädorna. Här ska takplåtar bockas och skjutas in för vattenavrinningen. (Jämför med fönsterbleck.) 

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *