Det stora formverket lyfts bort

Under tisdagen kan man påbörja demontering av MSS-ens norra sida.
Lilla Lidingöbron8 februari 2022 kl 06.124

Förra veckan karakteriseras av stora arbeten med att ta bort MSS-ens norra sida. Men mycket annat görs också. Rivning av den komplicerade formställningen till gång- och cykelbron pågår. Muren i landfästet Ropsten fylls med betong. Blästring i tältet på huvudbron pågår. Och armering påbörjas i kassunen, stöd 12A.

De två fastlänkade pråmarna, som MSS-en nu vilar på, har tömts på vatten och lyfter då MSS-en. Två bogserbåtar drar ut pråmarna så, att MSS-ens alla delar friläggs från bron och kan demonteras.

Det är mängder av delar som ska demonteras. Bland annat balksystemet som burit upp form för brons tråg, och som förbundits med motsvarande balksystem på MSS-en södra sida.

Bultar på MSS-ens kvarvarande "nos" lossas. Notera det runda stålet högst upp i bild alldeles intill hängselen. Kring detta stål kan "nosen" röra sig. Och när alla bult är borttagna hänger "nosen" också i detta stål.

Torsdag. Alla rundstål tas bort, och "nosen" hänger helt i Lodbroks vajrar.

"Nosen" lyfts undan...

... och transporteras till den stora pråmen i fonden.

Man lyfter bort alla balkar. Klockan 21.30 har också resten av MSS-ens norra sida lyfts bort.

Vid veckans slut. MSS-ens norra sida är borta, kvar återstår den södra sidan. På huvudbron har man byggt form för att gjuta underlag till räls till kranen. Den ska skjutas fram. Under broarna skymtar kassunen 12A där armering pågår.

Rivning av form till gång- och cykelbron pågår.

Armering i kassunen 12A pågår.

I tältet på huvudbron blästras vägbanans betong. Man blästrar med maskin, men närmast kanterna måste man handblästra. Obs damm, gasmask behövs. Vägbanan måste hålla åtminstone plus fem grader. Efter blästring läggs två lager tätskikt. Det undre lagret dragprovas för att kontrollera vidhäftningen.

Vid landfästet Ropsten fylls muren med betong. Det går åt 38 kubikmeter.

Landfästets betonglåda kommer att fyllas med bergkross. Uppe till höger i bild (med staketstolpar) syns avslutningen av det påldäck, som Peab ansvarar för. Över springan mellan de två byggena kommer man att göra en övergångskonstruktion.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Intressant, imponerande, initierat och informativt! Tack Bo Vading för ditt entusiastiska engagemang och din uthållighet när du berättar i ord och bild om detta stora infrastrukturprojekt. En byggnadshistorisk kulturgärning i realtid! Ser fram emot boksläppet och broinvigningen!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *