Det gäller att ha flyt i arbetet

Arbete med montering av brons kantbalkar är påbörjat. Det innebär arbetsmoment, som inte gjorts tidigare i projektet. Här gäller det att finna bästa teknik för att sedan få ett effektivt monteringsarbete. Ett slags utmaning, som alla byggare tycker om. Varje balk väger 2,2 ton, och kraftiga stålstativ med motvikter används.
Lilla Lidingöbron13 juli 2021 kl 05.052

Under veckan provas hur man kan få ett snabbt arbetsflöde vid montering av kantbalkar på bron. Gjutning av vägbanan brospann sex och gjutning i kassunen, fundament nio, görs. Ytterligare arbeten nära Islinge hamnväg och Torsvik.

Den första balken som monteras är inte godkänd beträffande gjutningen. Måtten är dock korrekta, och man använder den för att testa bästa flöde för monteringen. Den kommer senare att bytas ut.

Kantbalkens läge har mätts in exakt. Man har då också tagit hänsyn till, att brons kurva kommer att förändras något, när tyngden av överbyggnader, asfalt, barriärer med mera tillkommer. Det är millimeternoggrannhet som gäller.

Balken ska monteras i rätt vinkel, rätt i höjd och rätt i sida.

Balkarna är armerade...

...och möter vägbanans armering. Man kompletterar också med längsgående armering före gjutning.

Under fredagen gjuts vägbanan, brospann sex. Mellan bropelare sex (där kranen är placerad) och pelare sju, är bron som högst över vattnet.

Man har beställt 55 billaster betong (sex kubikmeter i varje bil). Betongen pumpas ut...

...till mastpumparna som är placerade på MSS-en. Större delen av vägbaneytan jämnas ut med två vibrobalkar. Allt flyter på snabbt, och gjutningen är klar under sena eftermiddagen.

Vid veckans mitt gjuts fundamentet nummer nio.

Efter gjutningen kan man påbörja arbetet med bropelaren och de temporära pallarna för MSS-ens tvärbalkar.

Betongen till fundament nio trycks ut från Islinge hamnväg. Det fordras ett kraftigt tryck, sträckan är cirka 250 meter. Fundament nio betjänas av den mindre grå pumpen (se bild 10), som den skarpögde kan ana långt bort.

Vid Islinge hamnväg fortsätter montering av formstöd.

Vid veckans slut har man också påbörjat stöd till gång- och cykelbrons "vingar" (de delar av vägbanan, som kragar ut vid sidan av tråget).

Pålarna vid fundament 12A stoppslås med hjälp av en kraftig hammare. Notera den vita fläcken på pålen. Det är en markering med hårkors, där mätningsingenjören (till vänster) med sitt instrument kan kontrollera hur mycket/om pålen sjunker för varje slag.

På ett visst antal pålar görs så kallad PDA-mätning (kallas också case-mätning eller stötvågsmätning). Mätningen görs för att verifiera pålens bärförmåga. En fritt fallande vikt släpps från en bestämd höjd. Givare sitter fastmonterade på pålen. När vikten träffar pålen uppstår en stötvåg, som går ned i pålens spets och vänder. I reflexen som bildas, kan givaren ta upp signalen och bekräfta en last. Då de borrade pålarna ligger nära vattenytan, har man här provisoriskt svetsat fast en förlängning.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Har tack förut och gör det igen för de informativa detaljerna kring ett brobygge. Tack.
    V

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *