Det börjar se ut som en hel bro!

Vid veckans slut har formstöd under gång- och cykelbron rivits. Nu börjar man också demontera de kraftiga röda fackverken med början mellan det provisoriska stödet (där också en kran tidigare funnits) fram till blivande brogrenen (stöd 10). På gc-brons norra sida har man monterat två tredjedelar av kantbalkarna.
Lilla Lidingöbron29 mars 2022 kl 05.21

Gång- och cykelbrons formspråk framträder nu mer och mer tydligt. Formstöd och de stora fackverken demonteras, samtidigt som kantbalkar kommer på plats på norrsidan. Vid landfästet Torsvik arbetar man nu för att kunna fylla med bergkross. 

Samma vy från ovan. Man sorterar och paketerar formdelar som ska återanvändas. De körs bort för att ge plats till arbetsytor vid arbeten med spårbron.

Vid veckans början. Demontering vid det provisoriska stödet mellan stöd 10 och 11 pågår. I bildens framkant syns pålar som ska vara fundament till ett provisoriskt stöd vid spårbron. Alla dessa pålar kommer senare att tas bort.

Fackverksbalkar lyfts bort.

Fackverken demonteras tillfälligt.

Brospannet mellan stöd 10 (blivande brogrenen) och stöd 11. Mellan stöd 11 och landfästet Islinge hamnväg formas det blivande torget. Notera betongbilen på brotorget till höger i bild.

Infästning och fastgjutning av kantbalkar görs på gc-brons norra sida. Två tredjedelar av balkarna på denna sida är nu på plats.

Formdelar som lyfts upp på gc-bron demonteras, sorteras och paketeras...

...för att transporteras undan.

I tältet blir man under veckan klar med den tredje etappen av tätskikt. Tältet ska sedan flyttas vidare.

Tre kraftiga "burar" har sammanfogats av armeringsjärn. Vid landfästet Torsvik fäster man de sista järnen...

...för att sedan kunna lyfta ned dem i själva landfästet.

"Burarna" är armering till fundament till landfästets belysningsstolpar och elstolpar. Man gjuter först upp till drygt halva höjden. Till den nivån ska man i en första etapp fylla med kross.

Gjutningen är klar. Påldäcket på Peabs sida av landfästet börjar man delvis fylla med kross. De svarta rören, som står utmed däckets sidor, är rör för avvattning av dagvatten. Brunnarna ligger vid sidan om rören.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *