Del av gamla spårbron rivs

Vyn är tagen torsdag eftermiddag. Gång- och cykelstråket har varit öppet ett par dagar. Demontering av stålbron pågår. Detta för att kunna bygga den nya spårbron mellan stöd 12A (skymt av den stora vägbron) och stöd 11A. Tråget mellan stöd 12A och landfästet Torsvik kan snart gjutas. I landfästets tråg har en vägg gjutits, och en andra vägg formsätts. På huvudbron, nära Ropstens landfäste, har två mindre gjutningar gjorts inom spårområdet.
Lilla Lidingöbron18 oktober 2022 kl 04.36

Veckans stora händelse var öppnandet av det nya gång- och cykelstråket samt stängning av den gamla stålbron för gång- och cykeltrafikanter. Direkt därefter börjar man riva stålbron mellan Islinge hamnväg och den gamla brogrenen. Stora arbeten pågår på blivande spårbron mellan Torsvik och stöd 12A. Man vill också snarast komma igång med den "felande" delen av nya spårbron.

Omedelbart efter att stålbron avstängts för gång- och cykeltrafik, så skrapas asfalten bort mellan Islinge hamnväg och tidigare brogrenen. Man skär loss överliggaren på den provisoriska brodelen. Därefter skär man brobanan i bitar.

Den provisoriska brodelen för gående och cyklister har tidigare fraktats på plats som helt stycke av den stora kranen Lodbrok. Det är nu samma företag som äger Lodbrok, som nu demonterar stålbron. Avskurna delar kan tills vidare lyftas ned på intilliggande pråmar.

Hela ena sidan av räcke och tvärställda balkar skärs loss.

Vissa större partier lyfts...

...direkt över till en container.

Den kvarvarande balken demonteras. På den ursprungliga stålbron pågår också demontering.

Den sista långa balken hänger nu i kedjor från kranen, samtidigt som man arbetar med att skära loss den i båda ändar.

Ena änden är loss. Nu den andra.

Så lyfts balken ned för att styckas i hanterliga delar.

Den ursprungliga stålbron demonteras. I bakgrunden skymtar en stor hög av bortskarapad asfalt.

Den nya gång- och cykelbron ger allmänheten nya möjligheter att följa broarbetet.

Arbetet på spårbron mellan bropelare 12A och landfästet Torsvik går snabbt.

Armering av tråget och inre formskalen till trågets väggar är snart på plats. Notera samma trånga utrymmen, som tidigare visats i tråget mellan brogrenen och stöd 11A.

Arbete med trågets avslutning invid bropelare 12A.

Landfästet Torsvik. Till vänster syns väggen med ursparingen för ett fundament till befintlig spårbro. Den väggen gjuts under torsdagen. Till höger syns armering av den motsatta väggen, som nu formsätts. I fonden syns avslutningen av den nya spårbron, som ska vila på två lager i landfästet.

Under veckan utförs två mindre gjutningar i spårområdet. Mitt i bild skymtar ett litet parti, där man avvaktar leverans av vissa delar, innan man gjuter.

Förutom alla som nu nyttjar den nya gång- och cykelförbindelsen till och från arbetet, så är det också många som vill pröva upplevelsen. Åsa Geijer går över bron för första gången med sina hundar Knappen (till vänster) och Disney. Hundarna är nyfikna. Åsa säger, att de alltid varit rädda, när de gått över den gamla stålbron. Dels var det mycket trängre, men framför allt skrämmande med brons skakningar då tågen åkte förbi.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *