Dags att gjuta vägbanan

Vid första novemberveckans slut är armering av vägbanan i stort sett klar. Nu återstår rengöring och därefter gjutning. I bildens högerkant syns arbetet med att bygga form för att gjuta väggar i landfästet. Här kommer man sedan att fylla med mer krossmaterial.
Lilla Lidingöbron10 november 2020 kl 05.401

Bilden ovan, se tidigare reportage https://www.lidingonyheter.se/130-kubikmeter-kross/

Under den första novemberveckan görs allt klart för gjutning av vägbanan i brospann två. Vidare är också allt klart för undervattensgjutning i kassunen, fundament 11A. Och mer: formbygge till en vägg i landfästet Ropsten, fastgjutning av lager på pelaren fundament sex och fortsatta arbeten vid landfästet Islinge Hamnväg.

72 ton armering lyfts ned till den blivande vägbanan.

Stålrören till vajrar för efterspänning monteras på plats.

Vid formens avslutning mot brospann nummer tre mäts armeringens höjd. "Öglorna" till vänster i bild är armering, som senare kommer att gjutas samman med prefabricerade kantbalkar (se reportage https://www.lidingonyheter.se/15136-2/).

Man monterar bultgropar för mittbarriär (för att skilja tåg från gång- och cykeltrafik), rör för att kunna föra igenom kabel, boxar för kontaktledningsstolpar med mera.

Upprättstående armeringsjärn böjs och najas fast.

Vid landfästet pågår pålning för det betongdäck, som ska ansluta till bron. I bildens högra nederkant skymtar den påbörjade formen...

...till landfästets yttervägg, som senare ska fyllas med mer krossmaterial som motvikt till bron.

På pelaren, fundament nummer sex, är lager noggrant monterade i rätt läge och ska gjutas fast. I väntan på rätt blandning, som tillreds på lastpråmen, möts fotografen av glada tillrop.

Och gjutningen görs.

Vid brofästet Islinge Hamnväg rengörs den frilagda bergytan samtidigt som man noggrant tätar den byggda muren.

Vy över området närmast Islinge Hamnväg. Till vänster det pågående arbetet med landfästet. Till höger fundament nummer 10 (blivande brogren), som nyligen gjutits under vattenytan. Mitt i bild pågår arbeten i kassunen, fundament nummer 11A. Här ska man nu också göra en undervattensgjutning. Pumpning av betong sker från Islinge Hamnväg via den långa flytbryggan.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Ständigt återkommer en vacker bågbro på flera av de illustrativa bilderna. Även om jag byggt och gillar barriärer, fundament, kulvertar, driftutrymmen, vägar och broar i Norra länkens tunnlar är det den unika bågbron som fångar blicken. Bågbron är ingenjörskonst och gestaltningen en verklig ikon som våra folkvalda inte får förstöra.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *