Bygget fortsätter trots corona

På MSS-en har man börjat bygga stöd för formsättning av brons överbyggnad - själva vägbanan.
Lilla Lidingöbron7 april 2020 kl 06.50

Genom att man kan arbeta på många platser utefter brobygget, så lyckas man trots viss reduktion av personal (svårigheter med in- och utresor till olika länder) fördela arbetslagens insatser. Leveranser kommer fortfarande, några med viss försening. Exempelvis levereras armeringsjärn från Polen och formvirke från Tyskland fortfarande. Och betongen finns på närmare håll. Implenia har också infört särskilda regler för arbeten under rådande förhållanden.

Under den gångna veckan har arbetet gått snabbt på MSS-en. Brotrågets sidoväggar är inbrädade fram till bropelaren, fundament nummer två. Inbrädning av trågets botten från bropelaren och fram till det ställe där gjutformen ska sluta (vid brädräcket i bild) påbörjades under torsdagen. Samtidigt arbetade man med att lägga ut stålbalkar på ena "vingen" (till höger i bild), detta som underlag till formsättning. Här ska så småningom själva vägbanan kraga ut från brotråget. Samtidigt finns här plats för arbetsyta utefter hela formen. Samma konstruktion görs på andra sidan av MSS-en.

Man tog paus under fredagen på grund av kraftiga stormbyar. Men på lördagen syns resultat.

Inbrädning av trågets undersida görs fram till slutet av gjutformen.

Inbrädningen i höjd med bropelaren, fundament nummer två. Undersidan av brotråget får en mjuk båge ned till pelaren för att sedan böja upp igen mot nästa högpunkt. De täta stämpen (se tidigare referat) vid fundamentet syns i bildens nederkant och antyder de laster som ska tas emot av bropelaren.

Under tisdagen, i riktigt busväder, gjöts väggar i landfästet, fundament nummer ett (se tidigare referat).

Man passade samtidigt på att gjuta en av de fyra betongplattor, som ska användas vid fundament nummer tio (där bron kommer att grena sig.) En platta är gjuten (under blå plast), och man förvarar de färdiga plattorna till dess det är dags.

Vid fundament nummer nio sänktes fundamentets två betongplattor ned till den undre stålmallen. Den övre mallen syns på däck till vänster i bild.

En dykare hoppar i för sedvanliga kontroller. Efter detta har också den övre mallen kommit på plats. Arbetslaget på pålpråmen tar nu ledigt hela påskveckan för vila och inte överskrida sin arbetstid. En konsekvens av att skiftbyte med ett arbetslag från Danmark försvårats.

Den sista sprängningen för landfästet vid Torsvik gjordes i måndags. Gummimattorna lyfts bort...

...och sprängsten schaktas undan. Hela området för landfäste är nu klart för nästa etapp.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *