Brospannet sänks

Vid Ropstens landfäste krympte arbetsutrymmet drastiskt i takt med att brospannet sänktes.
Lilla Lidingöbron8 september 2020 kl 07.183

Under förra veckan var det stor kraftsamling för att sänka det färdiga brospannet. Men också arbeten vid fundamenten fem och sex gjordes.

Hydrauliska domkrafter trycker upp brospannet så, att intilliggande stöd friläggs. Det är viktigt att arbetet också sker i samma takt vid bropelaren, fundament två. Brospannet får inte snedbelastas.

De kraftiga stålblocken kan skruvas loss. Notera stålplattan som är ingjuten överst i bild. Här ska så småningom ett brolager bultas fast (se reportaget https://www.lidingonyheter.se/11859-2/). Plattan behöver således dessförinnan friläggas.

Växelvis låter man brospannet vila på stöden, så att block under domkraften kan tas bort. Förutom blocken ska ett antal stöd tas bort. Även de kraftiga sneda stålstöden till höger i bild.

Man närmar sig den låga höjd, där brolager ska passas in. Lagret ska placeras ovanpå betongförhöjningen till höger i bild. Det är mycket som behöver rensas. Muttrar skruvas loss, bultar slås eller skärs av...

...en bilhammare används för att rensa ytan närmast lagret.

Och så kan man bygga upp stöd för att passa in lagret. Efter noggrann inmätning gjuts lagret fast i betongplattan och bultas fast i stålplattan i brotrågets undersida.

På motsvarande sätt förbereder man för att passa in lager i bropelaren, fundament två. Ett lager ligger och väntar till vänster på en flotte.

Ett lager har lyfts upp (till vänster) och ska passas in. Till höger visas hur det andra lagret vinschas upp från flotten på en ramp. På rampen läggs behandlade tunna stålplattor som glidbana.

Under veckan har också armering och form för bropelare vid fundament fem kommit långt.

I början av förra veckan gjordes gjutning i fundament nummer sex. 290 kubikmeter betong (varje betongbil rymmer sex kubik).

Vid veckans slut hade armering påbörjats av provisoriska betongstöd för tvärbalkarna, som ska bära MSS-en. Jämför övriga bropelare.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *