Brons högsta höjd är nådd

MSS-en har sänkts tillsammans med formen och dess båda halvor har särats. Lanseringen påbörjas. Parallellt förekommer nu olika aktiviteter. Nederst i bild syns pelaren/stödet nummer sju, som formen ska passera för att sedan vila på. En del av manskapet, som styr lanseringen, ser man på MSS-ens spets nere i bild. Man ser också hur räls läggs för att förflytta kranen ytterligare.
Lilla Lidingöbron8 juni 2021 kl 05.193

Under den första juniveckan lanseras MSS-en (det vill säga det röda formverket skjuts fram). Det innebär, att brobygget nu når sin högsta punkt. Vid områden nära landfästena Islinge hamnväg och Torsvik syns stora arbeten. Vid Ropsten avancerar också Stockholms stads förberedelser för att kunna gjuta ett stort påldäck, som ska ansluta till brons landfäste. 

Det gjutna brospannet lagas och putsas under lanseringen. Notera den utskjutande balkongen i bakgrunden.

MSS-en har skjutits fram, och de båda halvorna är sammanfogade. Formverket har ännu inte lyfts upp till rätt nivå. Formen lagas och oljas in.

Armeringsarbetet påbörjas samtidigt som MSS-en lyfts. De två vita plattorna en bit upp i bild är lager på pelaren nummer sju.

MSS-en lyfts och hänger nu med hjälp av ett antal stålstänger på de röda tvärbalkarna. Stödet nummer sex till vänster i bild har man nu lämnat.

"Nu stänger vi butiken!" Det har varit ett tungt arbete att lyfta och passa in ett stort antal stålplattor med exakta höjdmått under tvärbalkarna. Man kostar på sig att ta av hjälmen en kort stund. "I helgen åker vi till Tyskland. Är tillbaka midsommarveckan".

Formverket har nu nått den blivande brons högsta punkt. Bilden visar pelare/stöd nummer sju till vänster och nummer sex till höger. Mitt mellan dessa pelare, på en bredd av 24 meter, blir den fria höjden sju meter (naturligtvis beroende av aktuell vattennivå). MSS-en vilar på stöd nummer sju och är upphängd på tvärbalkarna strax till vänster om nummer sex.

Vid Ropsten bygger Peab kraftiga balkar, som ska bära ett stort påldäck anslutande till brons landfäste. Gjutning pågår i etapper.

I kassunerna nummer åtta och nio pågår också arbeten. De kraftiga temporära pallarna i nummer åtta (till höger i bild), som ska bära tvärbalkar att vila på för MSS-en, formsätts och gjuts vid veckans slut. I nummer nio fästs de tunga stållocken över pålarna. Armering påbörjas.

Vid stöd tio (blivande brogrenen) gjuts också temporära pallar för tvärbalkar. Samtidigt kompletteras fackverkskonstruktionen till höger.

Vid landfästet Islinge Hamnväg gjuts och armeras fortsatt den kraftiga väggen, som ska motfyllas mot vägen.

Pålning för landfästet Torsvik kräver precision. Man bevakar närheten till spårvägens elledningar, samtidigt som man här borrar ned en påle nära fundamentet till spårvägsbron.

Nog märks det, att brobygget avancerar från två håll.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *