Bron står inte still under stilla veckan

Under skärtorsdagen gjuts vägbanan, brospann tre. På förmiddagen inträffar ett elfel i den gröna mastpumpen. Det är den pump, som ska trycka betong längst bort i brospannet. Man monterar på en längre slang i den blå pumpen för att inte få avbrott i gjutningen. Samtidigt undersöks elfelet. Översiktsbilden visar också pågående arbeten utefter hela brosträckan. I fonden skymtar landfästet Islinge Hamnväg, där gjutning görs. I kassunen, fundament tio (invid lastpråmen längst bort) pågår armering. I kassunen, fundament sju (invid lastpråmen närmast MSS-en) pågår formsättning för temporära stöd till tvärbalkar (jämför föregående reportage).
Lilla Lidingöbron6 april 2021 kl 06.005

Det kallas "stilla veckan". Men arbetet med Lilla Lidingöbron står inte still vecka 13. Vägbanan i brospann tre gjuts. Monolit nummer fem i landfästet Islinge hamnväg gjuts. I kassunerna nummer tio och sju pågår förberedelser för gjutning.

Elfelet är reparerat och gjutning med hjälp av båda pumparna är igång. Felet förorsakar tre timmars försening.

Här gjuts "balkongen".

Illustration från det engelska kontoret Knight Architects visar hur det är tänkt. Det blir en "balkong" mitt över pelaren, fundament fem (det som nu gjuts) och en "balkong" mitt över pelaren fundament åtta. (Med kraftigt ökad användning av cykel, eldrivna mopeder med mera, så kommer säkert alla fyra körfälten vara fyllda vissa tider på dygnet.)

Hälften av gjutningen är utförd. Man ser vibrobalkarna, som jämnar ut själva farbanan, men inte sträcker sig ända ut till "balkongen". Det går åt 320 kubikmeter betong. Gjutningen är färdig klockan 22. Därefter går nattskiftet in och...

...täcker in gjutningen med isolerande mattor för att skydda mot nattkyla. Dagen därpå återstår endast kontroller.

I början av veckan gjuts monolit nummer fem i landfästet, Islinge Hamnväg. Här går det åt 100 kubikmeter betong.

I slutet av veckan rensas utrymmet där monolit fyra ska gjutas. Den nygjutna sidan mot monolit fyra...

...blästras med högtrycksspolning. Vid gjutning bildas en tunn cementfilm i ytan mot form. När man spolar tas filmen bort och det skapas en rå yta där betongens stenar syns. Detta ger en bättre vidhäftning mot nästa gjutning. De fem monoliterna ska bilda ett sammanhängande kraftigt landfäste.

I den stora kassunen nummer tio (blivande nya brogrenen) pågår slutfasen av fundamentets armering.
Tre män arbetar till synes "inspärrade" med armering (dock: notera stegen mitt i det som så småningom blir bropelare) ...

...samtidigt som fyra man matar ned förbockade järn som hängs i övre armeringslagret och najas fast.

Vid fundament sju byggs form för temporära stöd till de röda tvärbalkar, som MSS-en ska vila på.

Mellan fundamenten sex och sju når Lilla Lidingöbron sin högsta höjd. Därav de höga stöden.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Kommer sakna gamla bron . Många minnen dels när man åkte bil med pappa innan stora bron , åkte tåget som liten och de år man jobbade som konduktör på banan och åkte fram och tillbaka . Känns som en del av ön försvinner tyvärr .

  2. Jag funderar över skillnaderna i hur stora fundamenten till lilla bron och den gamla järnbron är. Nu gjuts kolossala betongfundament med hundratals kubikmeter betong. Jämförelsen med den gamla
    Betydligt ”klenare ” brokonstruktionen är stor. Betänk att den gamla bron i sin krafts dagar också hade dubbelspår med tyngre vagnar och även godståg, dessutom all övrig biltrafik och gång och cykeltrafik till Lidingö.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *