Bromallen nästan klar

Hydrauliska domkrafter är placerade på två ställen, dels i höjd med stödet vid Ropstens landfäste dels vid den första bropelaren (fundament nummer två). MSS-ens två 162 meter långa fackverkskonstruktioner pressas ihop för att bilda en sammanhängande enhet. Konstruktionen närmast stålbron är perfekt placerad, och det är den andra delen (i bild) som förskjuts.
Lilla Lidingöbron18 februari 2020 kl 06.43

Med tanke på de stora och tunga konstruktionerna kan man bli förvånad över domkrafternas ringa storlek. Här syns den vid landfästet. "Men det blir större saker när MSS-en så småningom ska skjutas framåt".

Fackverket pressas långsamt men fullt märkbart. Genom kontrollmätning och radioförbindelse med personal vid bropelaren... 

...ser man att det här fackverket har en vinkelförskjutning om fyra centimeter på hela sin längd i förhållande till rätt läge. Med domkrafternas hjälp justeras vinkeln.

Och hela konstruktionen kommer rätt, spetsar på varje balk kommer in i "fångstdon" på motstående balk. De horisontella balkarna bultas samman. Det går åt mycket bult och mutter. På varje balk står en ask, som innehållit det som behövs.

Som vi redovisat i tidigare reportage, så har man vid fundament nummer fem en stor utmaning med ojämn bergbotten. De fyra vertikala pålarna har skurits av. Fem meter under vattenytan finns en nedre stålmall som också bär betongplattor (se tidigare reportage).

För att kunna fästa den övre stålmallen…

...visar det sig att man måste skära av pålarna ytterligare. Det görs delvis under vattenytan av en dykare. Man skymtar här dykarens huvud inne i stålburen.

Stålmallen kommer på plats. Den bultas delvis fast vid pålar, delvis svetsas den under ytan fast med särskilda järn. Snedpålningen kan påbörjas,

Armeringen för bropelaren vid fundament nummer elva (nära Islinge hamnväg) kontrollmäts.

Armeringen är klar.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *