Fler gjutningar förbereds

Under fredagen kom de sista formelementen till brotråget på plats. Bilden visar hur det näst sista lyfts in. Det placeras i hörnet intill det färdiga brospannet.
Lilla Lidingöbron20 oktober 2020 kl 06.423

Nu förbereder man för gjutning på flera platser. Tråget i brospann nummer två gjuts inom kort. Bropelaren nummer sex är den sista som gjutits med pumpledning från Ropsten. Vid Torsvik förbereds nu för gjutningar av resterande fundament och pelare.

Vid Ropsten, intill brobygget, arbetar Stockholms stad och dess entreprenör Peab med anslutningen till landfästet via ett påldäck. På en fråga från Lidingö Nyheter säger platsledningen där: ”Det man idag ser på plats är stabilisering för den kommande konstruktionspålningen. Höjder kommer anpassas för att möta den nya brons höjd samt befintligt spår i Ropsten.”

Innan all formsättning i tråget är på plats, så trycks vajrar för efterspänning in i sina stålrör. Notera den vita markeringen nära "projektilen". Läs mer om spännarmerad betong här https://sv.wikipedia.org/wiki/Armerad_betong#Sp%C3%A4nnarmerad_betong

Stålrören är ordentligt uppmärkta. När en vajer trycks in, låter det som att ett tåg rusar förbi.

"Projektilen" monteras loss och hamnar i hinken bredvid. Vajern trycks in till den vita markeringen och fästs i fästankaret.

Trågets väggar täcks in med form.

Det sista formstycket kommer på plats. I översiktsbilden (bild 1) placerades formdelen närmast befintligt brospann först. Detta på grund av att den måste skjutas in förbi utstickande armering. Här täcks den sista luckan. Nu återstår dammsugning m m för att snart kunna gjuta brotrågets underdel.

Bropelaren, fundament sex, är gjuten. Formen avlägsnas. Detta är det sista fundamentet, som gjuts via pump och ledningar från Ropsten. Resterande gjuts via pump från Torsvik.

Närmast i bild är fundament tio, den blivande brogrenen. Dykare är nere och tätar som förberedelse till undervattensgjutning. Den skarpögde ser dykarnas vit/blå flagga vaja till höger på lastpråmen.

Form byggs och gjuts för en tätande mur invid det blivande landfästet (fundament tolv) vid Torsvik.

Man tömmer vattnet och rensar för senare armering och gjutning.

Under fredagen har man kommit långt för att kunna bygga fundament från Torsvik mot den blivande brons mitt.

På Lidingö stads hemsida kan man se en rörlig film om hur det första brospannet gjuts. Klicka här.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Fortsatt mycket intressant med bra text och fina bilder.
    Bo, om det skulle bli, säg 10 minusgrader, hur bedömer du att det skulle påverka tidplanen för arbetet med bron?

  2. Enligt min uppfattning är nog 10 minus något man räknar med, inte alls ovanlig vintertemperatur i Stockholm. Man har säkert möjlighet till uppvärmning m m om det behövs. Till viss del är nog osäkerhet vintertid med i tidplanen. För närvarande finns vad jag vet inga förseningar. Däremot kan naturligtvis extremväder under längre tid påverka både leveranser och arbetet på platsen.
    En mer allvarlig påverkan har varit, och kan framför allt (med tanke på utvecklingen i Europa) i fortsättningen bli påverkan av covid19. Man är ett internationellt företag med leveranser och anställda från ett flertal europeiska länder.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *