Brobygget går enligt planerna – extremvärmen till trots!

Man har fortsatt att täcka in brotrågets armering på sidorna för gjutning. Delen som ligger över landfästet vid Ropsten är färdig. Delen som ligger över bropelaren (fundament två) har fått samma kraftiga armering som över landfästet. Vajrar för efterspänning är dragna. Det närmar sig gjutning av tråget.
Lilla Lidingöbron30 juni 2020 kl 06.133

Vädret var ovanligt varmt den gångna veckan, men arbetet vid bron kunde fortsätta planenligt. Det återstår nu inte mycket, innan gjutning av själva brotråget kan ske. Vid övriga fundament avancerade också arbetet.

Från landfästet trycks stålvajrar in för efterspänning (läs mer om spännarmerad betong här). Se rullen med vajer nere till vänster i bild. Via maskinen mitt i bild trycks vajer i den blå slangen upp till operatören. Han har radiokontakt med en mottagare vid trågets slut, som meddelar när vajern är framme.

Operatören kapar vajern och matar sedan in nästa.

Varje rör innehåller ett knippe vajrar.

Arbetet i tråget koncentreras till området kring bropelaren. En kraftig armering görs över bropelaren. Färdigbockade järn lyfts ned för att komplettera överdelen av konstruktionen.

En passage för underhållsarbeten byggs in. Motsvarande passage syns i väggen mot landfästet i bakgrunden.

Formens avslutning mot Lidingö är färdig. De utstickande stålrören är fyllda med vajrar för efterspänning . Det är varmt, och i tråget är det vindstilla. Här finns det skugga för påfyllning av vätska.

Implenia utför inmätningar och kontroller av det utförda arbetet. Här kontrolleras slangar som är förbundna med stålrören med vajrar. De används vid efterspänning för avluftning, borttagande av kondens.

Kring bropelaren, fundament tre, har kraftiga stålbalkar monterats. De är ställda på betongpallarna som beskrevs i tidigare referat. På dessa balkar ska MSS-en vila när den skjuts fram.

I fundament fyra har bropelaren gjutits.

I kassunen, fundament fem, har pålarna skurits av en liten bit ovanför undervattensgjutningen. De har sedan finskurits och förseglats (se tidigare referat). Armering pågår.

Vid det stora fundamentet nummer 10 (den framtida brogrenen) är pålningen färdig. Härifrån kommer järnvägsbron att svänga mot den lilla kassunen (fundament 11A) i bild. Och gång- och cykelbron gör en svag sväng via bropelaren (nr 11) i bildens nederdel till landfästet, nr 12. Förberedelser för landfäste påbörjat, nederst till höger i bild. MSS-en används fram till brogrenen. Därefter byggs mer konventionella formställningar. För att skapa stöd för dessa kommer man att påla provisoriskt mellan nr 10 och nr 11A, mellan nr 10 och nr 11 samt mellan nr 11 och nr 12.

Kommentarer

 1. Man blir oerhört imponerad men jag får aldrig något svar på hur det går med ekonomin. Allt det man ser måste ju kosta oerhörda pengar och jag förstår inte hur detta och rivning av gamla bron skall rymmas i 537 miljoner. Vem kan svara och vem betalar ?

 2. Fina bilder som vanligt, Bo!
  Anders har en poäng i ekonomifrågan. Den ekonomiska biten har även jag funderat över. Bara kostnaden för alla fartyg lär väl ligga på hundratals tusen per vecka? Kan Bo föra frågan vidare till entreprenören alternativt till staden?
  Tacksam för svar.

 3. Broprojektets ekonomi är förstås en viktig fråga. Kontraktssumman med vår entreprenör är 539 miljoner kronor. Summan indexregleras årsvis och avser byggnation av den nya bron och rivning av den gamla bron. Den totala projektbudgeten är 727,5 miljoner kronor.

  Projektet finansieras av Lidingö stad, Trafikförvaltningen SL och med statsbidrag, så kallat stadsmiljöbidrag. Det är mycket dyr utrustning på plats så det är otroligt viktigt att vi har en bra framdrift. Coronapandemin har haft viss inverkan men projektet håller sig inom sina ramar. Rapportering sker löpande till kommunstyrelsen.

  Tack Bo för alla fina bilder!

  Jan Werner
  Projektledare för Lilla Lidingöbron
  Lidingö stad

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *