Brobygget fortsätter smidigt

Den kraftiga stålmallen lyfts ned för att passas in över de fyra vertikala pålarna, som skurits av cirka en meter över vattenytan. Mallen används som arbetsplattform när snedpålningen börjar.
Lilla Lidingöbron15 oktober 2019 kl 07.12

Vid grundläggningen av fundamentet närmast Ropsten går arbetet nu smidigt. Totalt är nu åtta pålar (inklusive de fyra vertikala) stoppslagna. Nu återstår tio sneda pålar. Vid kassunen är man nu redo att slutföra arbeten med att försegla pålarna och armera inför en ytterligare betonggjutning.

De två bakre vertikala pålarna (sett från stålbron) skärs av i bakkant med hjälp av dykare en bit under vattnet. Detta för att lättare passa in stålmallen. Ett nästan färdigt snitt syns till höger på pålen.

Ett sista snitt görs från flotten...

...och den avskurna delen lyfts bort.

Det är noga att pålarna inte rubbas ur sitt läge när mallen passas in. De kan då förlora bärförmågan.

Mallen är nedsänkt till sitt rätta djup. Pålarna fästs vid mallen under vattnet med bult eller svets.

Snedpålningen har börjat. Den andra sneda pålen stoppslås efter en timmes slagning. Den första, som syns mitt emot, tog bara tio minuter. Vid det här fundamentet är pålarna cirka 20 meter långa, och man har också effektiviserat arbetsflödet jämfört med det första fundamentet. Man slår alltid pålarna "parvis" mitt emot varandra för att få bästa stabilitet.

Vid veckans slut har totalt fyra sneda pålar slagits ned. Nu återstår tio stycken.

Kassunen hade ett alltför stort läckage. Man tätade därför från utsidan med presenningar och ökade pumpkapaciteten. Pålarna skärs av vartefter i höjd med den gjutna betongens överyta (se tidigare reportage)...

...och de avskurna delarna lyfts bort.

Vid veckans slut är allt förberett för att man ska kunna svetsa fast lock på pålarna och därefter armera för ytterligare ett skikt betong. Pålarna ska vara vattenfyllda och således inte fyllas med betong. I samband med föregående reportage finns som kommentarer från projektledningen klargörande information om detta samt om livslängd med mera.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *