Brobygge under julveckan

Under veckan gjuts spårbrons däck mellan bropelarna 11A och 12A. Man täcker in gjutningen med plast, isolermattor och presenningar (blå på bild). Spårbron är nu sammanhängande från brogrenen till landfästet Torsvik. Mellan bropelare 11A och landfästet är nu också alla kantbalkar, både på sydsidan och norrsidan, fastgjutna. Terrassen/podiet runt "Vindarnas tempel" är färdigbyggd. Belysningen har kompletterats. Den sista stolpbelysningen är inte tänd. Likaså saknas en del belysning i handledarna.
Lilla Lidingöbron27 december 2022 kl 03.292

En relativt regnig vecka innan jul. Alla större gjutningar hade incitamentet att färdigställas i god tid så, att de inhyrda polska arbetarna skulle kunna fira några veckor i hemlandet. Vilket också gick bra. Också i övrigt blev uppbyggnaden av terrassen runt "Vindarnas tempel" klar, det blivande torget heter nu officiellt "Brotorget". Belysningsarbeten fortsatte och rälsläggning förbereddes. Under de närmaste veckorna kommer bara mindre arbeten att utföras på olika delar av bron.

Under måndagen gjuts spårbrons däck mellan stöden 11A och 12A (nere till vänster i bild).

Det går åt cirka 80 kubikmeter betong (6 kubik per billast). All betong vibreras. Hela området är vid gjutningens början intäckt med presenningar (för att skydda mot kyla och nederbörd). Dessa tas undan vartefter gjutningen sker.

Betongytan avjämnas med vibrobalk. Så snart ytan är klar fuktas den...

...och täcks med plast. Därefter täcker man snabbt in ytan med isolermattor och presenningar.

Under tisdagen gjuts de resterande kantbalkarna på spårbrons sydsida fast.

Betongen är förvärmd, och betongfickor har fyllts på vid Implenias huvudlager nära kontoret. Gjutningen är nu klar, fickorna transporteras tillbaka.

Man snyggar upp efter gjutningar och lyfter bort materiel och apparater, som inte behövs längre.

Det har krävts ett stort manskap till dessa större armeringsarbeten och gjutningar. Man har uppnått målet, att genomföra arbetet före jul. Större delen av arbetarna hyrs in från ett företag från Polen. Man åker nu hem några veckor. Arbetsstyrkan anpassas hela tiden till behov, efter de arbetsmoment som är aktuella. Flera arbetare kommer tillbaka hit, andra går vidare till andra projekt. Piotr Motylinski är kranförare och kommer från Krakow. Duktiga kranförare är nyckelpersoner. De har ett ansvarsfullt arbete, att lotsa ibland tunga laster, ibland i vindbyar, till svårtillgängliga platser. Lastmottagaren kommunicerar med tecken. Han talar bara polska, så även vi får kommunicera med tecken. Han är en av dem, som återvänder hit.

Vid upplaget intill Islinge hamnväg rensar man nu också bort använd materiel. Här fraktas timmermattor bort, som tidigare använts för tunga maskiner att köra på vid uppbyggnaden av landfästet Torsvik. I stället fylls upplaget med räls, betongsyllar med mera för spårläggning.

I andra änden av bron. Vid landfästet Ropsten har man börjat lägga en speciell rälskonstruktion mellan brons avslutning och själva landfästet. Eftersom bron krymper och utvidgas beroende på värme och kyla, så måste man skapa en dilatationsfog. Rälsen ska kunna glida fram och tillbaka, som man kan ana av bilden.

En bild på själva dilatationsfogen. Rälsen följer brons rörelse med hjälp av de vinklade "armarna".

Vy från luften. Även gång- och cykeldelen av bron har en rörelsefog, som i det fallet är plåttäckt.

Bara en liten del av terrassen runt Vindarnas tempel återstår att bygga.

Själva terrassbygget är nu klart. Under fredagen skyltas tempelbyggnaden med det blivande torgets namn. "Brotorget" naturligtvis.

Vy från luften.

Under veckan har man också kompletterat belysningen. Ännu återstår några kabelrör att rensa. Likaså fattas belysningen i handledarna på några ställen.

Men inför julen är vyn ändå julkortslik.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Tack Bosse för en utförlig presentation av brobygget i ord och bild. Intressant att följa brobygget från pålning till färdig bro i dina tidigare presentationer.

    1. Så fina bilder från första dagen på brobygget samt bra information från Bo. Hoppas det blir en utställning i stadshuset när bron är helt klar. Bo jätte trevlig att tala med dej vid bron när vi har mötts

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *