Brobygget fortsätter

Förutom fortsatta armeringsarbeten i "tråget" har man också rengjort och börjat grundolja "vingarna", det vill säga undersidan av den framtida körbanan som kragar ut över tråget.
Lilla Lidingöbron26 maj 2020 kl 07.075

Trots att förra veckan innehöll en helg avancerade arbeten med bron. Armering i MSS-en fortsätter. Arbeten vid fundamenten tre och fyra fortsätter. En kassun har placerats vid fundament åtta och arbeten vid fundamenten 11 och 11A har också kommit vidare. Slutligen anlände ett dussin pålar från Turkiet vid veckans slut.

Och det är mängder av armering. Bilden är tagen vid slutet av tråget i riktning mot Ropsten. Och ännu är det inte färdigarmerat. Man ser hur tråget sänker sig ned mot bropelaren (fundament nummer två), i höjd med den armerare som är närmast i bild. I bakgrunden skymtar "stoppet" mot landfästet, fundament nummer ett.

Varje typ och placering av armeringsjärn är noggrant bokförd.

Komplexiteten framgår av bilden.

Vissa delar tillverkas på plats. För att skydda ögonen gäller det att inte titta på svetslågan.

Här, nära landfästet, och borta över bropelaren (fundament två) kommer lager att monteras för att bron ska kunna röra sig i en bestämd riktning vid temperaturväxlingar.

Bropelaren, fundament tre, är avtäckt och "finputsas". På pelarens topp syns var två delar av lager (som motsvarar de delar som gjuts in i tråget) kommer att monteras.

I fundament nummer fyra har pålarna förseglats, och armering för fundamentet påbörjas.

Nära Torsvik lyfter arbetslaget på pålpråmen bort, dels kassunen vid bropelaren (nummer 11 i bildens fond) som nu är färdig, dels övre stålmallen vid fundament nummer 11A närmast järnbron. Allt ligger på däck och fraktas bort.

Under lördagens morgon anländer fartyget Fehn Calypso (nästan helt skymd till vänster i bild) med ett dussin nya pålar från Turkiet. Pålarna lastas av.

På lördagens afton är allt lugnt vid bron. Platsen för landfästet vid Islinge hamnväg skymtar nere till höger. Fundamentet 11A (för tågtrafik) och bropelaren 11 (för gång- och cykeltrafik) syns därefter närmast i bild. Den framtida brogrenen (fundament tio) är nu utmärkt med några enstaka pålar. Man ser också, att en kassun under veckan sänkts ned vid fundament åtta.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

 1. Som alltid intressanta bilder och text om brobygget!

  Kommer den långa gjutformen av trä att kunna användas igen för kommande gjutningar, eller måste man bygga en ny för varje ny etapp?

  1. Man återanvänder så mycket som möjligt. Rensar t ex från spik och skruv. Det som är skadat repareras eller byts ut om det inte går att använda. Själva uppbyggnaden av träformen (se tidigare reportage), plank m m är säkert helt användbart.

 2. När första Lidingöbron byggdes togs timret från Lidingös skogar. När järnbron byggdes gjöts pålarna vid husarviken intill norra djurgårdsstaden. Stora lidingöbrons pålar flottades från Gävle med bogserbåtar. Nu kommer pålarna till lilla Lidingöbron från Turkiet. Cirklarna utvidgas ständigt

 3. Hatten av för dessa reportage!
  Nu börjar jag förstå, tackvare denna bildjournalistik, hur tråg möter pylon via lager. Antar att det, precis som med första kasunen, det alltid tar mest tid med gjutningen av första trågsegmentet, men att laget sedan får upp ångan.
  Ska bli spännande att se hur långt de når under sommaren; av sjöfartsregeringen att döma, torde de ha planer på att nå till mitten till vecka 39, men det återstår väl att se.
  Sedan får väl antas att de relativt snart börjar anlägga brofästet på ö-sidan och arbeta sig ut mot brogrenen, där de slutligen möter MMS-en?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *