Broarbete i aprilväder

Första april och snöfall. Många fackverksbalkar har lyfts bort och ett antal återstår. Hela den blivande torgytan på gång- och cykelbron utnyttjas för demontering av balksystemen. Man ser tydligt de ljusa kantbalkarna, som monterats på två tredjedelar av gc-brons norra sida.
Lilla Lidingöbron5 april 2022 kl 05.202

Månadsskiftet karakteriserades av stora väderomslag. Kyla, sol och snöfall. Kraftiga vindbyar, som påverkar möjligheten till tunga lyft med kran.

Alltför hårda vindbyar under måndagen. Men under tisdagen klarar man av att lyfta fackverken mellan pelaren stöd 11 (till vänster i bild) och det provisoriska stödet, där det blivande torget börjar.

Man förbereder för att lyfta fackverken under torget. Stag och snedsträvor mellan fackverken lossas eller tas bort (se flotten under fackverken). Det yttersta fackverket kan man lyfta ut från bron med kran. Men de som finns innanför? Notera längst bort på nästa fackverk. ...

...På varje ände av fackverket har man monterat en elmotor, som med hjälp av en vajer drar ut fackverket till rätt position för lyft.

Man tar bort motorerna och lyfter fackverket. Så monteras motorerna på nästa fackverk och så vidare.

Fackverken lyfts upp på "torget"...

...där de demonteras.

Det är således ett system, som kan monteras ihop till olika längder och placeras med olika avstånd från varandra. Under "torget" är det närmast en solfjädersform.

Under fredagen börjar man demontera fackverken och lyfta dem från brons norra sida. Notera elmotorn som är monterad på fackverket längst bort i bild.

Allt går bra (trots att det är första april och snöfall).

Man skär av pålarna, som ska bära ett provisoriskt stöd för spårbron. Ett stöd, som motsvarar gc-brons stöd i fonden, mellan blivande brogrenen och bropelare 11A. I början av veckan kommer det hela tiden kraftiga vindbyar, och här fäster man flottarna för att kunna arbeta. Tre pålar vid högra flotten är korrekt avskurna.

Den tredje etappen tätskikt är avslutad och tältet flyttas. "Om du varit här igår, så kunde du fått en spännande bild när vi började, och en tältdel höll på att lyfta i vinden".

I landfästet Ropsten fyller man och packar bergkross.

Lockläkt spikas på ytterväggen i "Vindarnas tempel". Rör för el dras i en av pelarna (närmast i bild). 

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *