Broarbetet går vidare

Tio sneda pålar har slagits ned under veckan. Det innebär att alla arton pålarna vid fundament nr 1 är stoppslagna, flertalet också avskurna.
Lilla Lidingöbron22 oktober 2019 kl 06.351

Vid veckans slut är alla arton pålarna vid fundament nr 1 (fundamentet närmast Ropsten) stoppslagna. Flertalet av dem är också avskurna. Arbetet har gått förhållandevis snabbt. Detta dels för att man haft tur med berget i sjöbotten, inga oväntade branter, stenar eller poröst berg. Dels också för att arbetsflödet trimmats.

Nästa vecka börjar man mäta för att etablera nästa grundläggning av fundament, nämligen nr 11, fundamentet närmast Torsvik. Här väntar förmodligen större utmaningar. Se hur berget invid Islinge hamnväg ser ut, branter, knöligt, sprickor, eventuellt delvis poröst.

I kassunen (fundament nr 2) pågår arbeten med att skära och försegla pålarna. Därefter ska man armera och fylla på med ytterligare betong (se tidigare reportage). 

Man vibrerar ned pålarna innan hydraulhammaren används.

Arbetsflödet har trimmats.

En påle fylls med vatten för att inte studsa vid stoppslagning (se tidigare reportage). Samtidigt förbereds nästa snedpålning.

Pålen "viks ned" till dess att den fått rätt vinkel (4 till 1, se tidigare reportage).

Stoppslagning med hydraulhammare av de sista pålarna.

Pålarna skärs av för att underlätta, när en kassun senare ska sänkas ned (se tidigare reportage). Några avskurna pålar syns i förgrunden.

Området närmast fundament nr 11 har nu märkts med gula bojar med kryss. Innanför detta område får endast arbetsfartyg vistas.

Intill det gamla brofästet finns ett område med röda bojar och nedsänkt skyddsduk. Detta med tanke på eventuellt nedfallande material vid påbörjade markarbeten. 

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *