Broarbeten sista veckan i juli

Sent på fredag eftermiddag. Det är påtagligt hur broarbetet närmar sig blivande brogrenen (stöd tio) från två håll.
Lilla Lidingöbron3 augusti 2021 kl 05.00

Sista veckan i juli fortsätter det komplexa formbygget nära Islinge hamnväg. Vissa delar har nu kommit så långt, att armering snart kan påbörjas. Alla bropelare i gång- och cykelstråket är färdiggjutna. Tråget i brospann sju kan gjutas om en vecka. Montering av kantbalkar på bron fortsätter. 

Arbetet med formbygge från brofästet Islinge hamnväg fortsätter. Inbrädning av formen har kommit långt i den raka delen av tråget kring lagret på bropelare elva (rektangeln något till höger i bild). Pråmar med armeringsjärn och egen kran har förtöjts invid arbetsplatsen.

Man mäter in formelementens läge...

 ...och gör de justeringar som behövs, innan konstruktionen är låst.

I området kring lagret, bropelare elva, är formbrädorna på plats. Armering kan påbörjas vid lämpligt tillfälle.

Formen kring bropelare nio lyfts bort. Blivande brogrenen är nummer tio, och nu är alla pelare utefter gång- och cykelstråket färdiggjutna.

Pelare nio. Pallar för lager i pelarens topp ska gjutas. Nere i kassunen pågår också armering för att kunna gjuta temporära stöd för de tvärgående (röda) balkar, som ska bära MSS-en när den skjuts fram.

I tråget, brospann sju, pågår armering. Formskal oljas in och lyfts ned vartefter armering är färdig.

"Ahoj!" (Hej! på slovakiska). Och så blev det ytterligare en gruppbild.

En hel del återstår, men om en vecka ska det vara klart för gjutning av tråget.

Samtidigt fortsätter montering av kantbalkar.

För att försvåra att klotter får fäste används ett medel...

...som sprutas och stryks ut i flera lager på balkarna.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *