Broarbete i strålkastarnas sken

Under den första decemberveckan har man förberett för att kunna armera i brospann tre. Formen är färdig och den stora kranen har flyttats. I bilden syns också hur en betongbil kört upp på den snart färdiga rampen från lastpråmen till brospann ett för gjutning.
Lilla Lidingöbron8 december 2020 kl 05.34

Mycket av broarbetet pågår från tidig morgon och en bit in på kvällen. Vid större gjutningar, som inte får avbrytas, också långt in på natten. Men i dessa dagar är det bara ljust några få timmar mitt på dagen. Mycket arbete görs därför i skenet av strålkastare.

Betongbilen (se översiktsbilden) fördelar ut betong från rampen till brospann ett. Det mörknar snabbt, och arbetet sker i strålkastarljus. När betongen brunnit (härdat) ska man asfaltera.

I landfästet Ropsten sammanfogas kraftiga stålbalkar. Det är temporära stöd, som ska hindra den färdiga brodelen att röra sig. Denna brodel har bara rörliga lager, och stöden tas bort när bron fixerats på annat sätt.

MSS-en är nu upphängd på tvärbalkarna vid slutet av brospann två...

...och den vilar nu på fundament fyra (längst till höger i bild) och upphängningen. Kranen har flyttats till en plats direkt över bropelaren nr tre. Armering av tråget i brospann tre kan påbörjas.

Från Islinge hamnväg pumpas betong för undervattensgjutning i fundament nummer nio...

... och därefter till fundament nummer åtta (nr nio längst till höger). I kassunen , fundament sju, pågår tätning med hjälp av dykare.

Vid slutet av veckan fortsätter man att fylla de 50–60 meter långa pålarna...

...med betong i fundament tio (blivande brogrenen, se förra reportaget). Det behövs betong från ungefär 125 betongbilar. Med all övrig betong, som nu pumpas från Islinge hamnväg, innebär detta ständig trafik av tunga fordon.

I det blivande landfästet Islinge hamnväg pågår nu armering och...

. ...gjutning i ett antal etapper.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *