Broarbete i snö, slask och mörker

Fredag. Den färdiggjutna delen av spårbron närmast Torsvik har rensats från formar och har också rengjorts. Fackverken under brodelen är färdiga att lyftas bort. Armering med mera pågår i den "felande" brodelens tråg. Mellan nya brogrenen och bropelare 11A är nu alla kantbalkar på spårbrons norra sida på plats. Mellan brogrenen och det provisoriska stödet är de fastgjutna. Mellan det provisoriska stödet och bropelare 11A är de monterade och klara för fastgjutning.
Lilla Lidingöbron29 november 2022 kl 04.203

Trots det kraftiga snöovädret förra helgen fortsätter broarbetet snabbt. Man har nu också skymning och mörker under en stor del av dagen. Arbetet pågår från 7.00 till 19.00. Insatserna är nu koncentrerade till den nya spårbron, och man anpassar sig både till klimat och mörker.

Snöovädret under helgen var väntat. Tråget i den "felande" delen av spårbron har täckts med presenningar och värmts. Snö och slask skyfflas snabbt bort. Tråget armeras, samtidigt som formstöd till "vingarna" (till höger i bild) monteras.

Också brobanan närmast landfästet Torsvik rengörs. Ytan ska vara upplag för fortsatta arbeten.

När stöd till "vingarna" monteras, mäter man in färdig höjd för en inbrädad form. Arbetarna på ställningen under justerar formstöden.

Under torsdagen arbetar man intensivt med att armera, montera skyddsrör för efterspänning, komplettera och olja in inbrädning av tråget, fästa brädor till "vingarnas" undersida.

Kompletterande armeringsjärn lyfts upp...

...på den rengjorda brobanan. Järnen borstas av från snö...

...och bärs fram till pågående arbeten i tråget.

Brädor sågas...

...till kompletteringar av tråget (längst till höger) och till "vingarnas" brädform (till vänster). Brädorna pressas på plats på grund av spårbrons sväng. Det är torsdag, strax efter klockan 16. Notera männen längst bort till vänster...

...På spårbrons norra sida mellan nya brogrenen och bropelare 11A monteras kantbalkar. Här arbetar man med kraftiga pannlampor.

Kranföraren står skymd av betongblocken/motvikterna, bara den blå hjälmen skymtar. En kantbalk lyfts fram...

...och monteras på plats. Kranföraren längst till vänster i bild.

Fredag. Alla kantbalkar fram till bropelare 11A är på plats. De senast monterade är klara att gjutas fast.

Fackverksbalkarna under delen av spårbron närmast landfästet Torsvik har frigjorts från alla stabiliserande stag.

Man är nu färdiga att lyfta bort fackverken.

De kraftiga snöfallen under förra helgen påverkar naturligtvis också snöröjningen på gång- och cykelbron. Lidingö stad svarar för det arbetet. Det är inte tillåtet att dumpa snömassor från bron ned i vattnet. Snö som måste forslas bort ska köras till en tipp i Trolldalen. Vid speciella förhållanden får man nyttja en dispens att tippa i sjön på två ställen på södra ön. Den nya gc-bron visar sig ändå så bred, att trafikanterna den här gången kan samsas på en bredd som överstiger den gamla stålbron.

Fredagens vy över bron 15 minuter före solnedgången, som inträffar vid 15-tiden. Man arbetar till klockan 19.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Sååååå fint att få detta fantastiska material med intressant text och suveräna foton!
    Måste bli en bok när det är klart.

  2. När ska man börja montera kontaktledningen för spårvagnarna? Får hoppas att som inte glömt att spårvagnar går på ström 😂🤩🙏

    1. Först ska spårbron bli klar. Sedan läggs räls, vilket kräver stor noggrannhet, kurvor både i horisontal- och vertikalled. Därefter monteras saknade stolpar och kontaktledningar, vilket går ganska snabbt. Så svaret är: i vår.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *