Broarbete hela midsommarveckan

Ett nystan av befintliga och blivande broar. Arbetet med form fortsätter för förbindelsen mellan Islinge hamnväg (till vänster), förbi bropelaren (nr11 mitt i bild) och mot blivande brogrenen (stöd 10 till höger). Vid landfästet Torsvik och stöd 12A (mellan befintliga broar) borrar man ned pålar. I kassunen 11A (delvis skymd av kranarmen) förbereder man för att försluta pålarna med tunga stållock.
Lilla Lidingöbron29 juni 2021 kl 05.002

Under midsommarveckan fortsätter formarbete nära Islinge hamnväg och pålning vid Landfästet Torsvik. Förutom arbeten vid övriga fundament, så gjuts tråget i brospann sex. Vid Ropsten gjuter Peab tvärbalkar i etapper.

Fem brolager gjuts fast i den färdiga delen av landfästet Islinge hamnväg. Till höger skymtar konstruktionen, som ska bära form till anslutande brodelar och blivande torg.

Här arbetar man...

...efter ritningar...

...med att montera bärande underlag för...

... undersida av golv...

...och sidoväggar i tråg. Notera hur golvets undersida kommer att slutta ner mot bropelaren (nr 11) och dess brolager, som kommer att gjutas fast i "klacken".

Från håll ser man också, hur brons undersida kommer att fortsätta samma formspråk, som man ser vid redan färdigställda brospann.

Vid landfästet Torsvik (nr 13A) och vid brostödet 12A fortsätter man att borra ned pålar. Vid tidigare reportage visades hur man vid borrning för 12A tar hänsyn till det trånga utrymmet under befintlig vägbro. Här syns borrning av en påle vid landfästet 13A. Man har både vid projektering och här vid borrning en mätningsingenjör på plats. Detta för att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd till spårvägens ledningar. Vidare finns hela tiden en person på plats, som kontrollerar spår och ledningar, samt via radio anger när man ska sluta borra vid tågpassage.

Fundament nummer nio är färdigt för gjutning.

För en vecka sedan började man gjuta bropelaren, fundament åtta. Bristningar uppstod vid ett par tillfällen i pumprör/slangar. Reparation tog så lång tid, att betongen började härda. Man avbröt därför och plockade isär rör och slangar för rengöring. Efter kontroller på plats samt hos konstruktör och beställare, är man nu klar att fortsätta gjutning av pelaren.

I mitten av veckan gjuts tråget i brospann sex. Totalt behövs last från 73 betongbilar.

Trots ett strilande regn är stämningen god. Gjutningen går snabbt och kan avslutas klockan 21. Tidigare gjutningar har normalt avslutats mitt i natten.

I veckan gjuter Peab tvärbalkar till det blivande påldäcket, som ska ansluta till brons landfäste i Ropsten. Intressant att notera är, att man här av miljöskäl prövar att ersätta en del av cementen av slagg i betongen, (Läs mer på länken: https://www.byggnadsarbetaren.se/slagg-materialet-som-ska-gora-betong-miljovanligare/) Slagg är en restprodukt vid stålframställning med goda egenskaper som bindemedel i betong. Man har använt 50% slagg i s-kurvans botten och använder 20% slagg i övriga gjutningar. Enligt Peabs platschef John Harlén, så brinner (härdar) betong med slagginblandning lite annorlunda än "vanlig" betong. Värmeutvecklingen är under en period kraftigare, och man måste vara särskilt noga med efterbevattning. 

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *