Broarbete fram till Tjugondag Knut

Tjugondag Knut, solen har gått ned för en stund sedan. Man har efterspänt vajrar ända från landfästet Torsvik till brogrenen, en sträcka på cirka 130 meter. Efterspänning har också gjorts på kortare delsträckor. Utrustningen lyfts nu bort till lastbilen, som står i höjd med landfästet. Form till spårbrons mellersta del rivs. I bild används den gula kranen. Senare, när man kommer nära den stora vägbron, övergår man till att använda den blå, mobila kranen, som är placerad på den mindre pråmen.
Lilla Lidingöbron17 januari 2023 kl 04.371

Veckans arbeten koncentreras till att få spårbron i skick så, att montering av resterande kantbalkar kan påbörjas. Arbeten med el fortsätter i huvudbrons tråg. Rälsens övergångskonstruktion vid landfästet Ropsten monteras.

Veckan börjar med arbete i en spöklik dimma. I samband med solnedgången börjar den långsamt lätta. Bilden tagen klockan 15.

Målet är, att under veckan riva formen kring spårbrons mellersta del, så att man kan börja montera kantbalkar..

Man lossar de bärande stagen.

Skyddsräcket demonteras.

Efterhand lyfts segment efter segment av formen bort. En pråm med en mobil (blå) kran körs in nära spårbron. Lyften närmar sig den stora vägbron.

Efter solnedgången under fredagen lyfts det sista segmentet bort med den stora gula kranen. Därefter tar den mobila kranen vid.

Lördag. Denna sida är rensad från form. På spårbrons motsatta sida pågår lyft.

Under veckan efterspänner man också spårbron. Spännkablarna/vajrarna är cirka 130 meter långa och skjuts från landfästet Torsvik (stöd 13A) till brogrenen (stöd 10A). Här monteras spännankare.

Domkraften monteras på varje kabelknippe...

...och styrs härifrån. Varje kabelknippe spänns i flera omgångar.

När efterspänningen är gjord, skärs kablarna av.

I skyddsrören, som omger kablarna, monteras slangar. Rören kommer att tömmas på luft och injekteras med cement.

Fredag. En smal form har byggts runt området med spännankare. Formen fylls med betong. Hela efterspänningskonstruktionen blir permanent innesluten.

Nära Ropsten påbörjas själva monteringen av rälsens övergångskonstruktion. Mellan bron och land finns en dilatationsfog, som ska medge att bron får röra sig beroende på kyla eller värme. Den här konstruktionen är ny för Sverige, och spårläggarna går igenom hur den ska monteras.

Man börjar med att fästa konstruktionen kring själva dilatationsfogen.

Lagda spår nära Ropsten borstas rena, och makadam jämnas ut med den här maskinen.

Vy tjugondag Knut efter solnedgången. Pågående arbeten på spårbron. I övrigt, skillnad mellan denna vy och vyn för en vecka sedan: Ytterligare en sektion av handledarbelysningen är tänd. Julbelysningen på granen vid Torsviksplatån är släckt.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Så kunnigt och fint förklarat. Blir säkert fint när allt är på plats och markområdena vid landfästet är uppsnyggat.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *