Broarbetarna trotsar vädret

Efter en snörik och blåsig vecka var fredagen lugn men kall. Vid Ropsten kan man från luften se pålarna, som slagits ned intill brobygget. Här bygger Stockholms stad genom Peab det påldäck, som ska ansluta till Lilla lidingöbrons blivande landfäste.
Lilla Lidingöbron2 februari 2021 kl 05.532

Under vecka fyra var vädret allt annat än behagligt. Armering av formen för vägbanan i brospann tre fortsätter. Vädrets utmaningar påverkar naturligtvis arbetet, då man måste säkerställa en ren och lagom uppvärmd form inför gjutning. Under veckan genomförs också arbeten vid fundament tio och vid landfästet Islinge hamnväg.

Under fredagen kan man samtidigt se Implenias arbete med armering av vägbanan i brospann tre. Trots veckans besvärliga väder är det mesta av armeringen på plats. Man täcker in de färdiga partierna med presenningar efter hand. Formen värms upp som framgår av senare bilder.

Måndagen inleds med kyla, snöfall och kraftiga vindstötar. Snön är inte behaglig, det är snarare en blandning av små snö-, is- och vattendroppar, som biter i skinnet och fäster på armeringsjärn och gångytor.

Armeringsarbetet fortsätter. Notera skillnaden på de armerade ytor där man sprutar med hetvatten och högtryck.

Under torsdagen kommer åter kraftig blåst... 

...och ett ymnigt snöfall.

Under fredagen är vädret bättre. Man kan avtäcka de delar där komplettering behöver göras. Förutom att avlägsna snö och is med hetvatten värms formen under presenningarna med varmluftsaggregat. Aggregaten blåser in luft med cirka 40 plusgrader, och två stycken (röda) syns på bild.

Formens kanter förses med röda värmekablar. Värmen kopplas på i samband med gjutningen. Kanterna är mer känsliga för yttertemperatur, och kablarna förhindrar frysning av betongen i samband med att den brinner (härdas).

Vägbanans form värms också upp underifrån. Här i tråget syns ett aggregat som blåser luft med 25 - 30 plusgrader.

I kassunen fundament nummer tio (framtida brogrenen) pågår finskärning av pålarna. I förgrunden syns avskurna delar. Man använder en plasmaskärare som ger snitt med hög precision.

Skärverktyget monteras på en ställning. Det är viktigt att snittet blir horisontellt oberoende av pålens lutning. Verktyget avancerar sedan runt pålen efter hand som det skär. I bakgrunden syns en färdigskuren påle, där den avskurna delen ännu inte lyfts av. Perfekta snitt behövs, då pålarna senare ska förslutas med tunga lock av stål.

De etappvisa gjutningarna av en botten i landfästet Islinge hamnväg har slutförts. Nu kan man bygga vidare uppåt med form och armering.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. PEAB s bygge av landfästet i Ropsten. Hoppas att ingen behöver gå ut och jobba på dom där snöiga plankorna. Inga skyddsanordningar syns överhuvudtaget på bilden.
    Verkar vara bättre ordning på Implenias brobygge.

    1. Den här delen av Peabs arbetsområde har man inte arbetat på under många dagar (inte i dag heller). Så det blir orättvist att bedöma säkerhetsarbetet av den bilden. Jag tog med den då jag tycker att bilden genom sin nästan svartvita grafik tydligt visar storleken på det påldäck som ska byggas. Nu pågår pålningsarbeten, stabiliseringsarbeten m m på markområdet på marken utanför bild.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *