Balksystem vid Torsvik påbörjat

Man sätter samman bärande komponenter vid bropelaren 12A. Kranföraren (med ryggen mot bilden) hämtar delar till montaget från en intilliggande pråm.
Lilla Lidingöbron19 juli 2022 kl 03.30

Nu pågår montering av stora balkar för att kunna bygga formar för spårbron i Torsviksområdet. Reportaget beskriver också omfattande arbeten över hela bron.

Det är ett kraftigt system med tvärbalkar, som ska bära fackverksbalkar mellan bropelare 12A och landfästet Torsvik. Fackverken bildar sedan underlag till formstöd för spårbron.

Måndagen inleds med kraftigt regn. I spårbrons tråg fortsätter armering och montering av rör till vajrar för efterspänning. I fonden syns...

...den kraftiga väggen mot utrymmet under blivande brogrenens övergångskonstruktion. Här slutarmerar man och fäster rörgenomföringar. Uppe till vänster i bakgrunden syns...

...ett formskal, som ska träs in i den kraftiga väggens öppning.

Formskalet är på plats. Fler stöd monteras mot den bakre delen av väggen.

Också vid trågets ände över bropelare 11A monteras rör för efterspänningsvajrar.

På gc-brons sydsida börjar man montera svagt kurvformade kantbalkar.

Mellan landfästet Islinge hamnväg och gc-bron förbereder man form för att gjuta fast en lång övergångskonstruktion, som ska täcka hela brons (inklusive brotorgets) anslutning till landfästet.

Vid landfästets andra ände är formen i det trånga utrymmet färdigbyggd och gjutning sker. Formen rivs vid veckans slut.

Måndagens kraftiga regn innebar ytterligare uppehåll i läggning av tätskikt. Underlaget måste (naturligtvis) vara snustorrt innan tätskiktet fästs. På spårsidan river man på måndagen form efter veckoslutets gjutning (arbetarna långt bort i fonden).

Tisdag till torsdag lägger man ytterligare 60 meter spår och bygger form för ledningar med mera. I fonden syns, att arbetet med montering av kantbalkar fortsätter i samma takt.

Och fredagar gjuts sliprarna fast...

...färdiggjutna delar vattnas och plastas in för att förhindra sprickbildning. Det är ett upparbetat arbetsflöde.

Montering av gångsidans räcke fortsätter. Man har kommit en bit förbi första balkongen. På bilden syns också några högar med granitplattor, som kommer att avgränsa gångbanan från cykelbanorna.

Fredag. Vyn visar arbeten med spårläggning, montering av spårsidans kantbalkar och montering av gångbanans räcke. Dessa arbeten äger nu rum mellan de två balkongerna, det vill säga brons högsta del.

Fredag. Vyn visar längst till vänster betongbrons slut (ljus betong) möter Islinge hamnvägs landfäste (fyllt med grått grus). Som en mörk rand avtecknar sig platsen för en övergångskonstruktion. Vidare syns de svagt kurvformade kantbalkarna på gc-brons sydsida, som hittills monterats. Tätskiktet som nämnts är på plats. Man kan också skymta de arbeten i spårbrons tråg, som redovisats, samt ana balksystem vid Torsvik.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *