Balksystem monteras på Lilla Lidingöbron

Lilla Lidingöbron13 januari 2020 kl 12.43

Direkt efter jul- och nyårshelgerna påbörjades arbetet med att kunna förbinda landfästet närmast Ropsten, det första fundamentet, med den färdiggjutna pelaren i andra fundamentet. I dag utförs förberedelser inför morgondagens arbete på andra fundamentet.

Dessförinnan har landfästet förankrats i berggrunden. Förankringen sker genom att borra hål i landfästets betong och ytterligare 8 meter ned i berggrunden. Där gjuts kraftiga stålrör fast. Rören ska ned genom betongklackarna, fyra stycken till vänster i bild. I övre vänstra hörnet är två rör monterade. På betongklackarna uppe i bildens högra hörn pågår kontrollmätning. Dessa klackar ska förses med stålplattor, på vilka det kraftiga balksystemet placeras.

Stålrören är kraftigt räfflade för att gjutningen ska fästa ordentligt. Rören förlängs med särskilda förband.

Borrkronan är monterad och borrningen påbörjas.

Två dagar senare har kassunens hammarband (se tidigare reportage) demonterats och två större öppningar i kassunväggarna sågats ur. Under fredagen lyfts här den första av två balksystem på plats. Varje balksystem väger 21 ton.

Balksystemet sticker ut över kassunens väggar.

Balksystem nummer två dirigeras...

...noga för att bli en förlängd del av det första balksystemet.

Slutligen bultas de ihop och utgör en del i ett system av stålbalkar, som senare ska bära en avancerad flyttbar byggnadsställning. Denna innehåller formsättning för gjutning av brons överbyggnad.

Pelaren vid andra fundamentet är färdiggjuten och formen lyfts bort.

Man är klar att också här lyfta på ett system av bärande stålbalkar (jämför landfästet).

För formsättning och gjutning av själva brodäcket använder man sig av en metod som kallas MSS (Movable Shoring System) eller flyttbart stödsystem. Det har använts i hela Europa, även tidigare i Sverige. Som framgår av bilden så består det till stora delar av fackverkskonstruktioner som bildar en formställning och kan spänna över mycket stora avstånd. I den formställningen bygger man sedan en träform för gjutning av brons överbyggnad.
Skiss från LGB Lehrgerüstbau som gör balksystemet till Implenia.

En typsektion som visar hur det kommer att se ut vid andra fundamentet. Även de som är ovana att läsa ritningar kan se pelaren i mitten och en genomskärning av brons överbyggnad.
Ritning från LGB Lehrgerüstbau som gör balksystemet till Implenia.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *