Augusti är här

Den komplicerade formen (för gång- och cykelbro) invid landfästet Islinge hamnväg brädas in mer och mer. Fundamentet 11A (som ska bära spårbron, uppe till höger i bild) börjar armeras.
Lilla Lidingöbron10 augusti 2021 kl 05.003

Första veckan i augusti fortsätter gång- och cykelbrons formbygge från Islinge hamnväg. Arbeten med stöd för spårbron avancerar. Från Ropstenssidan gjuts tråget till brospann sju, och fler kantbalkar monteras.

Formen till brotrågets undersida och väggarnas yttersidor förses med brädor. Även "vingens" form (till höger) får en undersida av brädor.

Till fundamentet 11A lyfts järn...

...och armeringsarbetet är påbörjat.

Mellan de befintliga broarna är pålningen vid fundament 12A avklarad. En stålkonstruktion har placerats i ett bestämt läge ovan pålarna. Här arbetar nu ett lag med tre dykare. Från stålkonstruktionen hängs ett antal järn. I dessa järn hängs vidare ett antal stålbalkar, som ska bilda stöd till en platsbyggd kassun.

En sektion av den tänkta konstruktionen.

En av dykarna, Adam, lägger sig med dräkten i vattnet. Detta för att utjämna temperatur och få bort kondens. Genom att trycka i luft i dräkten flyter man upp, genom att släppa ut luft sjunker man. På så sätt kan dykaren hela tiden bestämma, vilken nivå man ska arbeta vid under vattnet.

Klart för dyk. I bakgrunden lyfts en stålbalk ned, som ska hängas i rätt läge under vattnet.

Arbete med upphängning av balken.

Under veckan gjuts också tråget i brospann sju. 73 billaster betong går åt (sex kubik i varje last). Betongen trycks från pumpar till höger i bild, ut till de båda mastpumparna, som är monterade på MSS-en.

All betong vibreras. Golvet jämnas av, begjuts med vatten och täcks med plast.

Montering av kantbalkar fortsätter.

Kantbalkarna har säkrats vid vägbanan med längsgående armering. Från höger: betong fylls i hålrummet, vibreras och jämnas av. 

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Det är helt fascinerande och spännande att se dessa fina bilder och att kunna följa arbetet på ”nära” håll. All heder till dessa flitiga arbetare, som tycks arbeta alla dagar i veckan, samt till fotografen som outtröttligt dokumenterar denna historiska händelse👍

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *