Arbeten utmed hela bron

Vy över broarna, från Islinge hamnväg till Ropsten.
Lilla Lidingöbron8 mars 2022 kl 03.222

Arbeten, som ofta är svåra att upptäcka för förbipasserande, pågår nu utefter hela brosträckan. Gång- och cykelbrons formskal rivs. Komplettering av vägbanans kantbalkar och mittbarriär fortsätter. Tältet på vägbanan är flyttat, tätskikt förbereds. MSS-ens alla delar körs iväg. Vid landfästet Torsvik fortsätter arbetet med pålarna.

Formskalet till södra sidan av gång- och cykelbrons trågvägg är rivet. Smärre justeringar återstår. Man ser också hur trågets undersida böjer ned mot bropelaren 11 från båda hållen.

Också formskalet på norra sidan är borta. Nu återstår "bara" resten!

Man gjuter här fast kantbalkarna vid den andra "balkongen".

Från luften. "Balkongens" kantbalkar gjuts fast nere till höger i bild. Man ser, att avståndet till blivande brogrenen (stöd 10) inte är långt.

Mittbarriären mellan spårdelen och gång- och cykeldelen ska fästas på plats.

Vägbanans betonggjutning har blivit något för tjock, och överskott tas bort. Allt mäts in med millimeternoggrannhet.

Tältet har flyttats. Inne i tältet rengör man som förberedelse till tätskikt. Till höger syns det översta lagret av tidigare utfört färdigt tätskikt, bitumenmattorna.

Vid Ropsten har Peab gjutit och tätat  betonglådan. Högst uppe i bild schaktar man för att frakta bort orena massor till sanering. Sten sorteras ut till stenkross.

Vid Implenias stora lager invid Islinge hamnväg har "smådelar" till arbetet med MSS-en samlats. Det vill säga allt från stora balkar till stag, stålplattor för höjdjustering, bult och muttrar. "Smådelarna" ska köras landvägen till ett huvudlager i Österrike. I bakgrunden syns den stora pråmen med MSS-ens huvuddelar. Dessa ska fraktas över Östersjön till en depå i Rostock.

Totalt lastas sex stora långtradare under veckan för landfrakten.

Det går som smort!

Vid landfästet Torsvik (stöd 13A) träs stålpålar utanpå de bärande pålarna. De förs ned två meter, och med gjutning fungerar de som isskydd.

Man monterar också dragstag.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *