Arbete inuti och utanpå bron

Vid veckans slut. Urspårningsräls är lagda. En hel del arbete återstår med signalsystemen. Några större pråmar har sedan en tid legat förtöjda vid brofästet Torsvik i avvaktan på, att tågtrafiken stängs av. Viss handledsbelysning saknas. Det är i partier, där särskilda mått på armaturer krävs.
Lilla Lidingöbron2 maj 2023 kl 04.05

Sista veckan i april gjorde vädret skäl för begreppet "aprilväder". Sol, regn, hagel, blåst och relativt kallt. Lidingö stad och SL diskuterar lämplig tid för avstängning av tåget, vilket kräver planering och framförhållning. Entreprenörerna minimerar därför arbetsstyrkan för tillfället. Men arbeten pågår både synligt på bron samt i brotrågen.

Cirka 800 meter huvudmatning av el för belysning kommer från Islinge hamnväg. Det är en kraftig kabel.

Elen kopplas in.

Från Sticklinge hamnväg dras kabel i tråget under gång- och cykelbron...

...till fördelningen vid brogrenen. Därifrån vidare till centraler i huvudbrons tråg. Och också till tråget under spårbron (genomföringen ungefär mitt i bilden)...

...där centralerna kopplas in. Totalt nio centraler i trågen inklusive fördelningen.

I trågen reparerar man hål efter distansjärn i formskalen samt andra defekter. Här är man i spårbrons tråg fram till den inkopplade elkabeln.

Längre in i spårbrons tråg (vid nästa elcentral) jämnar man ut en betongfog med snubbelrisk. Det dammar och rengöring görs innan skåpet öppnas och elkabeln kopplas. Längre in skymtar ljus...

...strax efter brostöd 11A. Här fortsätter man att snygga till väggarna.

Från SL:s sida fortsätter man att montera signalsystemen.

Det är många kablar, som ska läggas.

Betonglock kan sedan lyftas på plats över kabelrännan.

Spårläggarna monterar nu de sista urspårningsrälsen.

Sprickor i betongväggen vid landfästet Islinge hamnväg tätas med polyuretanskum. Man borrar hål i sprickan. Packers/manschetter består av en expanderdel, som fästs i betongen och sitter kvar i borrhålet efter injektering (den svarta delen), och ett tryckstycke, som avlägsnas efter injekteringen.

Skummet injekteras. I förgrunden och nedanför det pågående arbetet syns tidigare hål, som rengjorts och tätats med cement.

Nu har ett par handledare monterats vid trappsteget upp till "Vindarnas tempel" (till höger i bild). Inne i byggnaden ligger målade karmar, som ska användas när byggnaden får några större glaspartier.

Dykare (syns till höger i bild) inspekterar under veckan fundamenten till bropelarna 10 (brogrenen) och 11A.

Man går ned och reparerar några mindre skador med undervattenscement.

Efter ojämnt aprilväder avslutas veckan med ett ovanligt lugn.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *