Ännu ett steg framåt på bron

Samtidigt som MSS-en skjuts fram rensar man och snyggar till de gjutna betongytorna.
Lilla Lidingöbron20 april 2021 kl 05.061

Vecka 15 domineras av arbete i samband med att MSS-en åter lanseras (skjuts fram) över pelaren fundament sex, armering av pelaren fundament sju och ytterligare gjutning vid landfästet Islinge Hamnväg.

Lanseringen går till så här: Först sänker man MSS-en några decimeter, så att formen släpper från betongen. Därefter säras formverkets två halvor, som då kan långsamt skjutas fram.

Brädformen följer med MSS-en och kan efter smärre justeringar och reparationer återanvändas. "Hålrummen" i trågets botten ska passas in vid pelaren (fundament sex) till vänster i bild. Under lanseringen...

...städas också den nygjutna vägbanan av. Fotografen ombeds att ta en bild, när en ny arbetare introduceras i brobygget. Klädslitaget kanske avslöjar vem som varit här längst. Avstädning görs kontinuerligt och krävs här...

. ...för att lägga räls och flytta kranen, som då kan nå ut över ett nytt brospann.

Kranen rullar på plats.

Mot slutet av veckan fogas MSS-ens halvor samman och hela formverket lyfts åter några decimeter. MSS-en vilar nu på fundament sex (till höger i bild) och hänger i de röda tvärbalkarna på vägbanan strax hitom fundament fem. Under själva lanseringen gled MSS-en på femmans tvärbalkar under formverket.

Formen för ett nytt brospann lagas och oljas in. Notera arbete som pågår vid pelaren, fundament sex, ett lager syns i bilden.

Brädformen för en ny vägbanas undersida passar exakt. Bilden visar också de hydraulpressar, som lyft formverket. MSS-en hänger nu i de kraftiga ankarjärnen, som går ned genom rör i den gjutna vägbanan.

Vårsolen lyser starkt på fredagskvällen. Dags för hemgång.

Under veckan armeras också pelaren i fundament sju. Den når samma höjd som pelaren fundament sex.

Det innebär att bron mellan sexan och sjuan når sin högsta höjd. Pelaren är snart klar att gjutas.

I början av veckan gjuts monolit nummer fyra i landfästet Islinge Hamnväg. Nu återstår bara en mindre triangel i området närmast i bild...

...som motsvarar den "avfasning" man ser i bildens vänstra kant.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Mycket spännande och bra beskrivet Bo! Man får verkligen en känsla av vilket otroligt arbete det krävs för att bygga en bro! All respekt till alla inblandade!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *