Ännu en vecka med ruskväder vid bron

Bild 1. Ingångsbild. Måndag, det är ett isande kallt snöglopp hela dagen. Det sista fackverket under blivande torget ska lyftas bort. Det dras fram med elmotorer i båda ändarna kopplade till en vajer...
Lilla Lidingöbron12 april 2022 kl 05.42

En vecka fylld av strilande dagsregn, snö och kalla vindar. Men broarbeten fortsätter överallt på hela brosträckan. 

...och kan sedan lyftas.

Fackverket demonteras. På torgdäcket finns nu en stor mängd demonterade fackverk.

Några dagar senare har torgdäcket rensats från fackverk. Man behöver fria ytor för det fortsatta arbetet.

Man börjar demontera...

...balksystemet på det temporära stödet mellan bropelare 11 och landfästet Islinge hamnväg.

I tältet på huvudbron har första lagret epoxi lagts och sandats. Trots kylan ute, så behöver arbetslaget andas frisk luft. Epoxins ångor är inte hälsosamma.

Efter det andra lagret epoxi rullas bitumendukarna ut och fästs. Här inne är det varmt.

Dykare inspekterar alla fundament till bropelare. Upptäcks defekter monteras speciella formar...

...och ett par centimeter tjockt lager undervattensbetong pumpas ned till dykaren, som fyller formen nedifrån och upp. Fotografen möts ständigt av positiva gester.

Man arbetar hela tiden med att fortsätta montering av kantbalkar och, som här, mittbarriär.

Det är verkligen ruggigt väder. Det gäller att skydda sig.

Vid landfästet Ropsten förbereds fortsatt gjutning av stöd till belysningsmaster m m (bildens mitt) och landfästets överdel på två sidor. I fonden syns, att Peab har påbörjat fyllning av bergkross på påldäcket.

Gjutningen genomförs vid veckoslutet.

För att fortsätta arbeten vid landfästet Torsvik och bropelaren 12A lyfts en kran på plats med hjälp av kran.

Den slutliga monteringen klarar den nya kranen av själv (naturligtvis med hjälp av kranföraren). Fredag och fortfarande ruskväder.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *