Alla utmaningar kräver sin lösning

Bilden visar, att man under fredagen påbörjar montering av stöd för "brotrågets" (se tidigare reportage) sneda sidor, här till höger i bild. Bilden visar också övergången mellan bro och landfäste. I förgrunden syns en tät samling av så kallade stämp, monteringsstöd, som ska bära ett betongvalv på landfästet. Mängden stämp visar vilka betonglaster och laster av trafik det här är fråga om.
Lilla Lidingöbron23 mars 2020 kl 06.021

På bygget av Lilla Lidingöbron arbetar människor av många olika nationaliteter, såväl boende i Sverige som utomlands. Leveranser som betong är inhemska, men mycket materiel, exempelvis specialställningar, kommer från andra länder. Inrese-, utrese- och karantänsbestämmelser är olika i olika länder.

Implenia arbetar vidare med reducerad arbetsstyrka, anpassade arbetstider och särskilda bestämmelser för personalen. Som exempel kan man nu inte arbeta med skift, där personal med jämna mellanrum åker hem till respektive land för vila. Likaså fordrar införsel av materiel särskilda åtgärder. På grund av den milda vintern ligger man dock ännu tidsmässigt bra till.

Ett längdsnitt visar övergången mellan landfästet vid Ropsten och brovalvet. Till vänster en del av brofästet med fem rader stämp, till höger början av brovalvet. Ritning med tillstånd av Implenia.

Form för murar till den del av brofästet som ligger närmast Ropsten är påbörjad till vänster i bild. Från denna mur kommer Stockholms stad att bygga resterande del av kaj- och landområde. Till höger i bild de uppbyggda stämpen. I den högra delen kommer man att ha maskinella utrymmen och möjlighet att ta sig in i "tråget" för inspektion. Mellanrummet mellan de påbörjade yttermurarna till vänster och betongfundamentet till höger kommer att fyllas med makadam innan man slutför betongöverbyggnad av hela landfästet.

På kassunen vid landfästet nummer tre uppstod en skada i samband med undervattensgjutning för några veckor sedan. Drygt sju kubikmeter lös betong flöt ut, späddes ut i vattnet och gruset sjönk till botten. Händelsen anmäldes till berörda myndigheter, kontroller med bland annat tungdykare är gjord och man har konstaterat att ingen omgivningsskada har skett. Själva kassunen har reparerats med hjälp av stålplåtar och balkar såväl invändigt...

...som utvändigt.

Kontroller är gjorda med hjälp av tungdykare innan komplettering av undervattensgjutning kan ske.

Kassunen är tät, undervattensgjutning är gjord, vattnet har pumpats ut, pålarna skärs av och försegling av pålar samt armering kan påbörjas.

I mitten av förra veckan anlände en spektakulär flytbrygga till brobygget.

Bryggan består av ett antal delar, som kan fogas samman på olika sätt. Man kommer framöver att behöva gjuta fundament och brodelar som ligger långt från land. I stället för att använda båtar för att forsla betongen i olika steg (se tidigare reportage) prövar man att bygga upp "pipelines" med tryckstationer på bryggan/bryggorna. En läsare har frågat hur man gör med den stora lastpråmen med hög kran, som nu ligger förtöjd vid Ropsten. Den kommer att ligga kvar till dess att hela bygget är färdigt och användas också som upplag samt för transporter vid rivning av järnbron.

Ytterligare en sprängning vid landfästet Torsvik har skett. Inspektion av resultatet, och signaltråden till laddningarna kan tas in.På en läsarfråga om Islinge hamnvägs framtid svarar stadens projektledning, att om den "öppnar upp helt i enlighet med tidigare utförande är ännu oklart, dock finns det ingenting just nu som säger annorlunda." Man hänvisar också frågor bäst till https://kundforum.lidingo.se/org/lidingo/posts/lillalidingobron/.

Bilden visar hur sprängningens "tätsöm" har fallit ut på ett bra sätt. Det återstår tills vidare endast ett par sprängningar för landfästet.

Under lördagen var det för första gången inget pågående arbete vid Lilla Lidingöbron. På grund av coronaviruset har arbetstider förändrats för personalen. Man har dock under veckan hunnit med att sänka ned en kassun också på fundament nummer fem. Arbete pågår således på alla fundamenten 1 - 8 och 11 - 12 (inklusive de två landfästena).

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *