95 ton och 576 olika sorters armeringsjärn

Efter att under vecka sju ha lanserat MSS-en, så är armering i tråget brospann fyra en god bit på väg.
Lilla Lidingöbron2 mars 2021 kl 04.523

Nu när det hårda vintervädret har släppt, kan arbetet inriktas på logistiken vid städning, reparation, inoljning och montering i trågets form. Vi får också följa arbetet med armering av ett tråg. Vid landfästet i Torsvik är det klart för gjutning.

Direkt i början på vecka åtta börjar man laga brädformen, städa av och olja in den. Man börjar i anslutning till brospann tre (längst bort i bild) och kan påbörja armering, samtidigt som snickeri och avstädning pågår i formens främre del. Samtliga arbetare är slovaker anställda hos en slovakisk underentreprenör. I brobygget krävs många kompetenser. Man har byggnadssnickare (timmermän), armerare, betongarbetare och grovarbetare med olika lång erfarenhet (utbildning eller praktisk verksamhet) på plats.

Oberoende av yrkesbakgrund blir arbetarna mångkunniga. Liksom i alla "seriebyggen" har man fått upp arbetsflödet och vet vad som ska göras i fjärde tråget. Här monteras don till efterspänning.

Till tråget går det åt 95 ton armering. Och man ska hantera 576 olika sorter färdigklippta och bockade järn, levererade i knippen med sina beteckningar som "adresslappar". 

En nyckelperson vid armeringsarbeten är armerarbasen Tomáš Šorec. Han är 33 år, har sin familj i den lilla staden Čierna nad Tisou, nära gränserna till Ungern och Ukraina. Efter högskolestudier började Tomáš 2008 arbeta med armering tillsammans med sin far Ján (också han armerarförman) som mentor. Tomáš har arbetat runtom i Europa, i Sverige bl a som förman vid bygget av pelare och landfästen till den drygt 2000 meter långa Sundsvallsbron. Innan han i september 2019 kom till bygget av Lilla Lidingöbron arbetade han med armering av partikelacceleratorn ESS i Lund.

Tomáš läser svenska armeringsförteckningar och ritningar. Beteckningar på de olika järnen är dock internationella. Han för också noggranna egna anteckningar. Intill arbetshandskarna, notera två "adresslappar" som hängt på järnknippen. Det är ett stort ansvar att se till att all armering kommer på rätt plats och logistiskt i rätt ordning.

Två arbetare får besked om vilka järn som ska lyftas ned av kranen. Mannen som tar lappen har radioförbindelse med kranföraren (antennen skymtar under armen).

Flera sorters monteringsarbeten pågår samtidigt, och många måste kunna läsa ritningar. Olika discipliner ska samordnas. Vid trågets vägg montering av don och stålrör för efterspänning.

Tomáš vinkar "ahoj". Denna gång inte till fotografen, utan till frun Zuzana och sonen Tomáško (nyligen fyllda två år). Det visar sig, att många av arbetarna och deras familjer följer Lidingö Nyheters reportage om brobygget översatta till slovakiska. Kanske också en hälsning till pappa Ján...

Ján (far till Tomáš) arbetar också med bygget av Lilla Lidingöbron. Han är kranförare vid landfästet Islinge Hamnväg.

Vid landfästet färdigställer man form till ytterligare en kraftig betongmonolit (se föregående reportage).

Det är nu klart för gjutning.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Kul att få läsa lite om dom som arbetar med bron. Fantastiskt att deras familjer hemma i Slovenien via internet kan följa vad deras män och pappor arbetar med långt hemifrån. Det är nog ganska unikt.

    1. (Slovakien) Ja vad tekniken kan göra nytta – översättningsprogram! Jag märker att arbetarna gärna är med på bild och gärna hjälper mig när jag är på bygget, t ex varnar för osäkra armeringsjärn att gå på, inte fastbundna stegar eller lyfter mina kameror när jag behöver klättra. Däremot är det inte så lätt med intervjuer. De flesta kan inget språk förutom hemspråket. Vissa kan enstaka ord engelska eller tyska. Armerarbasen är mycket duktig på tyska och har under lång tid hjälpt mig att förklara vad som pågår t ex med fakta, skisser på en bräda e dyl.

  2. Så spännande att få ta del av de små detaljerna som ingår i att bygga en bro. Tack.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *