95 ton armering per tråg

Första dagarna i oktober har man hunnit långt med armering av tråget, etapp två. Arbetet löper så snabbt, att formsättning omgående kan påbörjas i vissa delar.
Lilla Lidingöbron6 oktober 2020 kl 05.293

Under veckan i skiftet september/oktober görs mycket armering i tråget, etapp två. Landfästet Ropsten städas. Pelaren vid fundament sex är klar för gjutning. Vid landfästet Torsvik har man tätat och torrlagt ett område för armering och gjutning.

Armeringen kommer i paket, som är noga uppmärkt.

Det färdiga tråget i etapp ett fungerar nu som "platskontor" för armerarna. Ritningarna är på svenska, armerarna är slovaker. Men beteckningar på järnen är internationella, förmannen har allt noga bokfört och för ut information.

Det går åt cirka 95 ton armering för själva tråget. Arbetet löper nu snabbt.

I höjd med bropelaren, fundament nummer tre, uppför man en kraftig vägg. 

Vajrar för efterspänning kommer att löpa i stålrören på bild. Noggrann mätning av rörens läge.

Vid landfästet Ropsten (fundament ett) avlägsnas all bult med mera, som använts för olika infästningar.

Betongytor repareras och slipas. Hela området städas.

Vid fundament sex görs den slutliga armeringen av bropelaren.

Vid landfästet Torsvik (nummer tolv) pågår arbeten för att täta och gjuta en vägg mot vattnet. Tätning mot berg är en utmaning, och man arbetar i etapper.

Man lyckas få den påbörjade delen tät och kan tömma ut vattnet. Avsikten är att kunna armera och gjuta som stöd till bygge av landfästet.

Bergytan rensas.

Kommentarer

  1. Fråga: nya brospannen ligger ju bara nån meter över vattenytan. Ska dessa höjas upp sedan eller ska rälsen gå så mycket lägre än dagens?

    1. Bron lutar uppåt från Ropsten för att bilda en topp över farleden. Sen går spåren nedåt och ansluter till befintliga på Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *