Pålning, gjutning och sprängning

För en dryg vecka sedan påbörjades pålning vid fundament nummer sju (räknat från Ropsten). Man har slagit om några av de vertikala pålarna, eftersom bergbotten är kraftigt ojämn, och pålar lätt glider snett i branter. En dykare har varit nere för att kontrollera det djup, som en nedre stålschablon och därefter betongplattor ska monteras (se tidigare reportage).
Lilla Lidingöbron10 mars 2020 kl 06.29

Några av de viktigaste stegen i brobygget, som man kan se från järnvägsbron, och som gjorts under den senaste veckan. Nu sker det arbeten utefter hela sträckan från Ropsten till Torsvik.

Nedre stålschablon och betongplattor är på plats. Den övre schablonen görs klar för att styra de första sneda pålarna.

På skottdagen, i ruskväder, sänktes en kassun ned vid fundament nummer fyra.

En dykare hoppar i och tar sig ned till kassunens botten för att via radio dirigera om kassunens läge behöver justeras. Med tanke på vädret är det den här gången kanske skönare att befinna sig under än ovanför vattenytan.

Sista dagarna i februari sattes också form till bropelaren vid fundament nummer elva.

Gjutning av bropelaren sker med mastpump från fartyget Albatros. Här klarar man sig med att låta tre betongbilar vara ombord på fartyget (jämför tidigare gjutningar i kassunerna). Då pelaren är tätt armerad, måste man vara noga med vibrering av den relativt fasta betongen.

Torsdagen den 5 mars skulle den första sprängningen vid landfästet i Torsvik ske (se tidigare reportage). Man spränger cirka två meter från metallsponten intill gång- och cykelvägen samt ända ned till cirka 70 centimeter ovanför den normala vattenytan.  Allt är apterat, och skyddsmattor läggs ut. Notera den lilla yta som maskinisten har att röra sig på alldeles intill stupet.

Berörda vägar och järnvägsbron spärras av. Klockan 14 smäller det! En lyckad sprängning, och trafiken släpps på igen. (Foto: Richard Magnusson) 

I helgen kan man från järnvägsbron se alla pågående arbeten vid den nya bron. Närmast Ropsten MSS-en, där broform byggs mellan fundament nummer ett (landfästet) och fundament nummer två (första bropelaren). Därefter kassuner vid fundament nummer tre och fyra samt pålar vid fundament nummer fem, färdig att ta emot en kassun.

Vänder man sig om, ser man pågående pålning vid fundament nummer sju, vidare pålar vid fundament nummer åtta (också färdig att ta emot en kassun). Slutligen kassunen vid fundament nummer elva med den nyligen gjutna bropelaren, och bakom lastpråmen kan man skymta den påbörjade sprängningen av landfästet vid Torsvik.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *