Arbetet med bron går vidare…

Ett av de sista lyften av horisontella tvärbalkar till MSS-en gjordes under lördagen.
Lilla Lidingöbron10 februari 2020 kl 07.021

Den senaste veckan har arbeten med Lilla Lidingöbron gjorts på många ställen. De viktigaste, som synts, visas här.

Balkarna monteras fast på insidan av fackverkskonstruktionen...

...eller från båt på utsidan.

Man är klar att lossa lyftkedjorna inför ett nytt lyft. Mellan de horisontella balkarna skymtar fundament nummer två med uppstickande armeringsjärn från den färdiga bropelaren.

Med alla tvärbalkar på plats. Man kan nu skjuta ihop de två 162 meter långa fackverkskonstruktionerna. Det kommer att ske med hjälp av hydrauliska domkrafter. Notera spetsar i ändarna på varje tvärbalk till höger, som motsvaras av en "fångstdel" på de motsatta balkarna. Man bultar därefter fast konstruktionen med skruv och mutter i de öppna hålen.

Under veckan har också undervattensgjutning skett i kassunen, fundament nummer tre. Gjutningen sker här med hjälp av mastpumpar i två steg. Betongbilarna kör ombord på en lastpråm, betongen pumpas över till fartyget Albatros, och därefter pumpar man vidare till kassunen. Efter tätning och utpumpning av vatten kan pålarna skäras av och förseglas, därefter armering och ny gjutning, vilket beskrivits i tidigare reportage.

Man har också gjutit i fundament nummer elva (närmast landfästet i Torsvik). Här är armering gjord (jämför föregående bildtext). Pumpning sker också här i två steg med hjälp av Albatros.

Prover på betongen tas, och den är här mindre flytande än vid undervattensgjutning.

Efter gjutningen, kan man påbörja armering av pelaren på fundament nummer elva.

Under veckan har man också börjat slå ned pålar vid fundament nummer fem. Bergbotten är mycket oregelbunden här vilket innebär utmaningar, som påminner om dem man hade vid fundament nummer elva (se tidigare reportage). Det är viktigt, att de fyra lodräta pålar som slås kommer rätt. Den påle som på bild vibreras har lyfts flera gånger för att slås om, vilket lyckas. Pålen framför har glidit snett på en bergbrant och kommer att slås om. 

Kommentarer

  1. Man blir verkligen imponerad över den fantastiska kompetensen och farten i Impleniabygget. Det är nästan för bra för att vara sant ! Skall man verkligen kunna bygga nya bron och riva den gamla för 537 miljoner ?

    Min farhåga är att slutsumman blir 900 miljoner och att konkurrenterna som lade sig runt taket på 700 miljoner är lurade av Implenia och beställaren Lidingö kommun.
    Upphandling är otroligt komplicerat och exemplen är många på att det kan gå fruktansvärt fel. Har kommunen verkligen försäkrat sig om att inte behöva betala mer än 537 miljoner ?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *