7,6 ton armeringsjärn monteras under vatten

7,6 ton armeringsjärn mäts in och najas fast av dykare på sin plats i fundament 12A. I tidigare reportage visas hur kraftiga stålplåtar monterats som "golv" i den blivande kassunen. Armeringen ska täcka golv och blivande kassunväggar.
Lilla Lidingöbron14 september 2021 kl 05.03

Vecka 36 koncentreras större arbeten till fundament 12A (mellan befintliga broar), till den komplicerade formen för gång- och cykelbron nära Islinge hamnväg och till tråget i brospann åtta. Dessutom fortsätter montering av kantbalkar kontinuerligt.

Det är ett tidsödande arbete. Endast en dykare åt gången kan vara nere. Och bara ett järn åt gången kan hanteras så, att armeringen hamnar rätt i förhållande till pålar och ritningar. Arbetet tar ungefär två veckor.

Dykarna byter av varandra under vatten och assisterar på flotten. Här har Amir just avslutat ett pass med kommentaren: "Det är varmt!"

Samtidigt limmar Mohamed (till vänster) och Haris den fjärde kassunsidan.

Arbetet med den komplicerade formen för gång- och cykelbrons tråg nära landfästet Islinge hamnväg fortsätter. Inbrädning, oljning, armering och intäckning med inre formskal görs parallellt.

Här är tråget naturligtvis betydligt trängre än i huvudbron.

Formskalen, som täcker trågets insida, måste lirkas in mellan armeringsjärnen.

Gång- och cykelbron delas i två armar runt det blivande torget. Armeringen bildar en snårskog, och viks tillfälligt undan för att underlätta arbetet.

Mot "sjösidan" har kantbalkar (med undantag av en "passbit") monterats från brospann två ända till den första "balkongen". Man förbereder sig nu för att montera kantbalkar mot "brosidan" (till höger i bild).

Den första kantbalken mot brosidan kommer på plats.

Och den andra kantbalken lyfts också in.

I brospann åtta pågår armering och intäckning med formskal.

Formskalen till trågets insida är slitna och repareras kontinuerligt.

Kommande vecka är det dags för gjutning av tråget.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *