En blöt vecka vid bron del 2

Under veckan har pålarna vid fundament nr 2 skurits av med precision nära betongplattan. Pålarna är fyllda med vatten (se tidigare reportage).
Lilla Lidingöbron30 oktober 2019 kl 06.22

Tunga lock av stål sänks ned för att försegla pålarna.

Under lördagen kan stålbalkarna lyftas bort. De har nu här inte längre en funktion som motvikter, för att kassunen inte ska kunna lyfta.

Balkarna får nu i stället göra tjänst vid den nya kassunen, fundament nr 1.

Närmast Torsvik, vid fundament nr 11, har de första vertikala pålarna slagits ned. Bilden visar hur man sänker ned påle nr 2. Den första pålen till höger är för kort och måste förlängas.

För att få pålarnas läge exakt används så kallade "dead men" (se tidigare reportage). Det är pålar som sedan tas bort. Bilden visar de två första vertikala pålarna i förgrunden, som båda är för korta. De ska förlängas. De två mittersta pålarna i bakgrunden ska senare slås ned. Men det intressanta i bilden är de två "dead men" längst till höger och till vänster. Båda är lika långa och har slagits ned till fast "botten". Den högra har träffat ett stort stenblock, och visar vilka speciella situationer man ställs inför.

Arbetet med de två korta vertikala pålarna görs delvis om. Stödet "dead men" förbättras. De två vertikala pålarna (i mitten och till höger i bild) dras upp något och förlängs. Skarven på pålen till höger är färdig.

På land, vid det gamla brofästet, rensas marken från asfalt. Miljöfarligt avfall måste deponeras särskilt, innan brofästet kan rivas.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *