52,5 meter långa pålar och 270 kubikmeter betong

Under torsdagen fylldes kassunen vid fundament nr 2 (räknat från Ropsten) med betong). Man fyller till cirka 70 cm under Värtans normala vattennivå.
Lilla Lidingöbron29 november 2019 kl 05.38

Under ett antal dagar har det varit svårt för allmänheten att se vad som egentligen hänt vid brobygget. Mycket har varit svårt att ta del av från stålbron. Dessutom har det varit många förberedelser på alla påbörjade fyra platserna för fundament, nr 1, 2, 3 och 11. Men under torsdagen märktes ett intensivt arbete vid de tre fundamenten närmast Ropsten.

Det är full aktivitet på tre arbetsplatser närmast Ropsten under torsdagen. Kassun nr 2 får sin slutliga betongfyllning, i kassun nr 1 pågår armering och fundament nr 3 är snart redo att ta emot en kassun.

I kassun nr 2 är den slutliga armeringen nu gjord. de vertikala (lodräta) armeringsjärnen kommer att sticka upp ovanför betongfundamentet. Järnen gjuts senare in i en bropelare.

Betongbilarna kan köra ombord på en av pråmarna. Därifrån pumpas betongen ut till kassunen med en mastpump (se tidigare reportage). Totalt pumpas här ut cirka 270 kubikmeter betong. Kvaliteten på denna betong är högre än den som tidigare fyllts i botten. Den ska nämligen klara påfrestning av vågsvall och is.

I kassun nr 1 pågår samtidigt armering.

Det är en stor volym som ska armeras till samma nivå som gjorts i kassun nr 2.

Vid fundament nr 3 har nu alla fyra vertikala pålarna stoppslagits. Bilden visar stoppslagning av den första pålen och djupet till bergbotten kan lätt avläsas, mellan 52 och 53 meter.

De vertikala pålarna har skurits av cirka en meter över vattenytan.

Tidigare under veckan har den nedre stålmallen satts på plats (som bär betongplattor och hjälper till att senare styra sneda pålar, se tidigare reportage). Under torsdagen kan också betongplattorna sänkas ned. Bilden visar den första nedsänkt och dykare arbetar med att kontrollera läget. Det här fundamentet har två plattor. Den andra finns på däck och sänks också ner senare under dagen.

Vid fundament nr 11 har tidigare dykare varit nere och fäst stålplattor kring pålarna (se tidigare reportage).

Det arbetet är nu slutfört.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *