Första majveckan vid bron

Det pågår nu aktiviteter vid "Vindarnas tempel". Ställningar är resta runt byggnaden. Bland annat ska el till belysning dras in. Runt hela podiet monteras pollararmaturer. I bakgrunden ...
Lilla Lidingöbron9 maj 2023 kl 04.195

Arbeten i och runt "Vindarnas tempel" tar fart. I övrigt görs, trots reducerade arbetsstyrkor, också denna vecka en hel del på bron och inne i trågen.

...arbetar en snickare med att fräsa de rundade trästycken...

...som ska bli en del av karmen till stora plexiglasskydd mellan fyra av templets pelare.

Dykaren tar av sig dräkten efter att ha inspekterat fundamentet till bropelare tio (brogrenen).

Skadorna på fundamentet är så små, att de kan repareras, genom att man bygger formar av skivor för att gjuta i.

Broräcken kompletteras. Här intill broslutet vid Torsvik.

Samtidigt som dykarna arbetar vid stöd tio, så pågår arbete på spåren.

Med de praktiska bultmaskinerna...

...lossas rälsens befästningar snabbt. De små svarta brickorna...

...placeras mellan befästning och räls. Detta för att säkra, att rälsen inte kan få kontakt med något okänt som kan leda ström.

SL arbetar med att koppla ledningar... 

...till baliserna (se tidigare referat) i skåpen.

I trågen har elektrikerna nu kopplat in huvudmatningen i alla centraler. Det är ett tungt arbete att dra kabeln, framför allt i de trängre trågen. Den svarta kabeln väger mycket. Dessutom är det tungt att böja, när man ska ansluta polerna i skåpen.

Från fördelningen vid brogrenen går nu kabel till de två smalare trågen och också till centralerna i det stora tråget.

Nu kan man arbeta med tunnare ledningar...

...när man ska få ström till all belysning.

Arbetsmiljön blir nu mer bekväm.

Det är många ledningar, som ska anslutas på rätt plats.

Samtidigt, vartefter kablar är färdigdragna, så skruvas bärverket till kabelstegarna fast. Och man kan arbeta i bättre belysning.

Kommentarer

  1. Hoppas de gör en ramp upp till vindarnas tempel en önskning från en i rullstol.

    1. Enligt stadens projektledning, så gör man en ramp i asfalt på den kortsida av podiet, som är riktad mot Ropsten. Där har podiet lägst höjd.

  2. Visserligen oftast västliga vindar men hur ska vi inom överskådlig tid få ordning på bullret vid Vindarnas Tempel? Knappast före det att vi har svävande bilar och bron i sig är överflödig.

  3. Har svårt att tro att nya tågbron behövs i mer än 30 år. Kabinbaneliknande småskalig lokaltrafik kommer att ta över och det stora flödet att ske Larsberg-Lidingöbro Värdshus och vidare.

  4. Tycker det är för mycket betong vid brofästet – borde planteras mer träd! Betongväggen borde kläs in i grönt…
    MEN: bron och projektet är VÄLDIGT fint.
    Tycker att det är många som BARA gnäller. Men det är väl en livsstil här.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *