32 ton kassun testas på plats

Flera veckors pålningsarbete kan avslutas, och kassunen ska testas.
Lilla Lidingöbron19 september 2019 kl 07.181

Vecka 37 var händelserik för brobyggarna. Bygget av fundamentet närmast Ropsten är det första i en serie. Det ger arbetslagen erfarenhet av de speciella utmaningar, som projektet har, till exempel förhållanden på platsen, lämpliga arbetsflöden och metoder. Kunskaper som man bär med sig vid bygget av övriga fundament. En påle har lyfts och slagits om, då den vinkeländrades. Flera pålar har förlängts. Två pålar har skurits av för att kunna passa in i stålmallen. De sista pålarna kunde stoppslås i veckan och stålmallen lyftas av. Kassunen testades på plats, men man beslutade att frakta tillbaka den till Torsvikshamnen för justeringar.

Den sextonde, och därmed sista, pålen har stött på ett stort stenblock. Vid kontroll med en så kallad stötvågsmätning visar det sig, att bärförmågan kan verifieras. Stoppslagning av pålen kan därför godkännas. Pålen med grön text är en förlängd påle.

Foto: FIVB, Internationella Volleybollförbundet.

Pålarna skärs av till någon meter över vattenytan. Efterkontroller, bland annat av tungdykare.

Stålmallen lyfts av. Det är också ett kritiskt moment. Nedslagna pålar får inte rubbas. De två bakre rören på mallen har varit fästa vid pålar. som delvis skurits av för att passa in i mallen.

De två främre kedjorna kortas något, och mallen kan lyftas utan problem.

Vid Torsvikshamnen lastas material av till en andra kassun.

Förberedelser för lyft av kassunen.

Så kallad rundsling. Varje slinga/kedja kan bära 15 ton.

Slingorna monteras...

...och fästs i kassunen. Skälet till att lyftanordningen har "två steg" är, att man får bättre lyft om vinkeln på kedjorna är mindre.

Kassunen lyfts ombord på pråmen...

...och sänks försiktigt ned på däck.

Vid pålplatsen. Kassunen väger 32 ton. När den kommer att sänkas ned i vattnet skapas en motkraft/lyftkraft som är över 40 ton. För att motverka denna monteras ett par kraftiga balkar på kassunens översida.

Kassunen är nedsänkt till bottenplattan av betong (se tidigare reportage). Man granskar noga och noterar att justeringar bör göras.

Kassunen lyfts åter upp på däck. Flera av de nedslagna pålarna skärs av nära vattenytan.

Återfärd till Torsvik.

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *