Tunga lyft och förberedelser för gjutning

Man har monterat samman tvärbalkarna, som väger 60 ton totalt. Det är ett stort vindfång. Det krävs i stort sett vindstilla, och under tisdagen kommer ofta relativt kraftiga vindbyar. Man avvaktar hela eftermiddagen, innan Lodbrok vid 19-tiden lyfter balksystemet för montering på de temporära stöden vid fundamentet nummer sex.
Lilla Lidingöbron30 mars 2021 kl 05.43

I början av vecka tolv lyfter man systemet av tvärbalkar från fundament tre till fundament sex. Och utefter hela brosträckan pågår förberedelser för gjutning.

Tidigt under tisdag morgon lyfts tvärbalkarna vid fundament tre bort för att sedan placeras vid fundament sex. Hälften har här just lyfts bort med hjälp av en så kallad C-konsol.

Balkarna rengörs. Det är kraftiga saker. Den här delen väger 30 ton.

C-konsolen lyfts ned och fästs vid den andra hälften av balksystemet. De två halvorna ska sedan monteras samman, innan de lyfts över till fundament sex.

Det krävs att balkarna hamnar precis rätt på stöden. I det lugna vädret fungerar allt bra trots det tilltagande mörkret.

Vid veckans slut har man hunnit långt med armering av vägbanan. Bilden visar en utbuktning av bron, som kräver extra studier av armeringsritningar på just detta ställe. Det kommer att bli en "balkong", en mötesplats där man ska kunna slå sig ned en stund.

Från luften ser man, att "balkongen" har stora mått.

Vid landfästet Islinge Hamnväg bygger man färdigt formen till monolit nummer fem.

Bilden visar pågående montering av kylvattensystemet.

I kassunen fundament tio (framtida brogrenen) pågår armering av fundamentets bottenplatta. Enbart bottenplattan kommer att kräva cirka 600 kubikmeter betong. Det blir den största sammanhängande betonggjutningen i hela projektet. Bilden visar också balkar som Lodbrok under veckan lyft på plats. Det blir temporärt stöd till ett traditionellt byggt formverk. MSS-en skjuts bara fram till fundament tio.

I kassunen fundament nummer åtta passas de 300 kilo tunga locken in på pålarna.

Bottenplattan i fundament sju har gjutits. På lastpråmen syns formväggar för bropelaren, men också för de temporära stöden för tvärbalkar (jämför bilderna ett och fem). Och det är dessa stöd som först ska formsättas och gjutas. Armering pågår.

Fotografen möts alltid av glada miner. Fundament sju.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *